Niet lang geleden was het maar de vraag of er ooit nog een gezonde populatie Siberische tijgers in China zou leven. Maar uit recent onderzoek blijkt goed nieuws: de tijgerpopulatie in het noordoosten van China heeft zich hersteld. Deskundigen zeggen dat de heropleving van de tijgers in de regio grotendeels komt door het Chinese nationale milieubeheer.

meer Siberische tijgers
Gestaag meer zeldzame Siberische tijgers in China | Foto: publiek domein

Tijgerexpert Dale Miquelle, directeur van de Wildlife Conservation Society (WCS) Rusland:

“Aanhoudende inspanningen om tijgers te beschermen hebben hun vruchten afgeworpen. Verandering is niet snel gegaan, maar er is langzame, gestage vooruitgang, en we zien nog steeds grote mogelijkheden zijn voor verder herstel.”

 

 

 

Volgens een recente studie in Biological Conservation, waarvan Miquelle co-auteur is, identificeerden cameravalbeelden die tussen 2013 en 2018 zijn gemaakt 55 Siberische tijgers, in vier beboste landschappen in het noordoosten van China: Laoyeling, Zhang-Guangcailing, Wandashan, en het Kleine Khinghangebergte.

Meest bedreigde grote katachtige

De Siberische tijger, ook wel amoertijger genoemd, zijn de grootste en tevens meest bedreigde van alle grote katachtigen. In de eerste helft van de 20e eeuw werd de ondersoort nog zwaar bejaagd voor de Chinese markt. In de jaren 1930 bereikte de populatie een dieptepunt, toen wetenschappers schatten dat er nog maar 20 tot 30 wilde amoertijgers over waren, die voornamelijk in Oost-Rusland leefden. In de jaren ‘90 constateerden Miquelle en zijn collega’s dat er nog ongeveer 8 van deze grote katten in het noordoosten van China leefden. Maar in de afgelopen jaren is de situatie met sprongen vooruitgegaan. Volgens de laatste schatting leven er ongeveer 350 amoertijgers in het wild.

Siberische tijger
Siberische tijger | Foto: publiek domein

Chinees overheidsbeleid

De reden voor de toename van het aantal tijgers in Noordoost-China is, voor een groot deel, te danken aan Chinees nationaal beleid genaamd het Natural Forest Protection Project (NFPP). Het NFPP maakte deel uit van de ‘ingrijpende beleidswijziging’ van de Chinese regering ten behoeve van milieubeheer en bescherming van wilde dieren. Miquelle:

“Door het kappen van bomen in grote delen van China te stoppen, hebben ze in wezen hele dorpen, waarvan de economie gebaseerd was op de houtoogst, tot economisch braakland gemaakt. Veel van deze mensen hebben de regio moeten verlaten om nieuw werk te vinden, waardoor meer en meer mensen uit de bossen werden verdreven.”

Met het sluiten van de houtindustrie konden de bossen zich herstellen, en dat is voornamelijk de reden waarom de tijgers zich uitbreiden.

Siberische tijger
Foto: publiek domein

Een andere grote verandering vond plaats in 2001, toen de regering ten minste drie natuurreservaten oprichtte, waaronder het Hunchun Nationaal Natuurreservaat, om kritieke ruimte te bieden aan amoertijgers en amoerpanters (Panthera pardus orientalis). En in 2016 richtte China het Northeast Tiger Leopard National Park (NTLNP) op, dat met bijna 15.000 vierkante kilometer het grootste tijgerreservaat ter wereld is. Miquelle:

“China werkt er hard aan om van dit [nationale park] een model voor natuurbehoud in China te maken.”

Aimin Wang, directeur van WCS China, vertelde dat de lokale bevolking over het algemeen de wijziging in overheidsbeleid en het opnieuw verschijnen van tijgers in de regio steunt. Volgens Wang heeft de oprichting van het NTLNP echter ook een aantal problemen veroorzaakt doordat de bevolking dit land niet langer kan gebruiken om hun vee te laten grazen. De regering zou nog opzoek zijn naar oplossingen voor dit probleem.

Mogelijkheden voor meer herstel Siberische tijgers

Volgens berekeningen in het rapport zouden er in Noordoost-China ongeveer 310 tijgers kunnen leven, waaronder 119 vrouwelijke dieren, indien verdere inspanningen worden gedaan om de druk op de leefgebieden te verminderen en ecologische corridors tot stand worden gebracht. Daarbij zal ook moeten worden gekeken naar de meest vruchtbare regio’s. Volgens het rapport zou in slechts een van de vier gebieden, Laoyeling, daadwerkelijke voortplanting plaatsvinden. Het gebrek aan prooidieren, vooral van de meest geliefde prooien, wordt genoemd als voornaamste belemmering voor het verdere herstel van de populatie.

Siberische tijger
Foto: publiek domein

Hoewel het aantal tijgers in China toeneemt, wordt de soort nog steeds bedreigd door stroperij, verlies en versnippering van leefgebieden, en conflicten tussen mens en dier. Ook zullen amoertijgers te maken krijgen met veranderingen aan hun habitat door klimaatverandering. Aan de ene kant zal een opwarmend klimaat betekenen dat er potentieel een groter leefgebied beschikbaar komt, wat voornamelijk in Rusland het geval zal zijn. Maar aan de andere kant vormen bosbranden een ernstige bedreiging bij een meer afwisselend en droger klimaat. Miquelle:

“Er is nog een lange weg te gaan om een levensvatbare toekomst voor tijgers in Noordoost-China op te bouwen, maar de situatie ziet er goed uit. De leiders van zowel Rusland als China hebben blijk gegeven van oprechte belangstelling voor het behoud van de amoertijger, waardoor een sterke basis is gelegd voor hun herstel.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee