De intensieve veehouderij blijft voorlopig aanwezig in de Wehlse Broeklanden. Dat heeft de Doetinchemse raad afgelopen woensdagavond vastgesteld aan de hand van een nota, genaamd: ‘Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitengebied’. Het merendeel van de politieke partijen was voor.

Bekijk hier de nota digitaal.

Bijlage 1 en Bijlage 2.

Varkens

Alleen de partijen D66, SP en GroenLinks stemden tegen de nota. Deze partijen vinden, net zoals een aantal bewoners van de Huet en Dichteren, dat de gezondheidsrisico’s bij intensieve veehouderij te groot zijn voor De Wehlse Broeklanden.

Uitbreiding van aantal varkens

De nota maakt een flinke uitbreiding van het aantal varkens mogelijk. Alles bij elkaar zouden de varkenshouders in De Wehlse Broeklanden hun bedrijven kunnen uitbreiden met ongeveer 8.500 varkens.

“Daarmee komt het totaal aantal in dat gebied op 90.000 varkens. Dat is anderhalf keer zo veel varkens in de Wehlse Broeklanden, dan er mensen wonen in heel Doetinchem.”

Aldus Rob van Dillen van GroenLinks.

Schade betalen aan veehouders

Wethouder Peter Drenth van gemeente Doetinchem wilde best gehoor geven aan de partijen die tegen intensieve veehouderij zijn, maar hij zei wel: “Dan moet u ook aangeven hoe ik de schade moet betalen aan de veehouders die in het verleden de toezegging hebben gekregen dat ze hun bedrijf kunnen uitbreiden. Reken maar dat die in de miljoenen gaat lopen.”

Daarnaast laat de wethouder ook weten dat bedrijven de mogelijkheden moeten krijgen om het bedrijf in oppervlakte uit te breiden. Zo meldde hij: “Stel dat varkens twee keer zo veel ruimte moeten krijgen, dan moeten de veehouders de gelegenheid krijgen om het bedrijf daarop aan te passen.”

Bron ©PiepVandaag Iris Doornbos