Foto: Vier Voeters

Het plukken van dons en veren van levende dieren wordt in Europa beschouwd als dierenmishandeling en is daarom verboden binnen de EU. De internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters heeft echter verschillende gevallen van deze martelingen in Hongarije gemeld. 

Met een undercover camera werden beelden van duizenden geplukte dieren vastgelegd, waaronder vele gewonde. Dode en kale dieren lagen verspreid op de grond. Het materiaal werd opgestuurd naar de Hongaarse autoriteiten en de donsindustrie, maar in plaats van de daders te vervolgen werden deze juist in bescherming genomen. De politie en veterinaire autoriteiten beschouwden de kale en gewonde dieren niet als juridische overtreding. Tevens bleek het ‘bloeddons’, tonnen dons van de levend geplukte dieren, spoorloos. Vier Voeters roept daarom consumenten op geen producten te kopen die dons bevatten, aangezien niet kan worden gegarandeerd dat dit niet afkomstig is van mishandelde dieren.

‘Deze recente incidenten tonen aan dat de donsindustrie nog altijd niet betrouwbaar is,’ zegt Barbara van Genne, campagnemedewerker bij Vier Voeters. ‘In plaats van de betreffende bedrijven aansprakelijk te stellen, ontkent de industrie het in alle toonaarden.’

Voor Vier Voeters is het nu duidelijk: Het feit dat een EU-land openlijk strafbare feiten tolereert toont aan de EU, en dan met name de verantwoordelijke European Food Safety Authority (EFSA), heeft gefaald. De EFSA heeft dierenbeschermers en deskundigen geschokt door in te stemmen met ‘het borstelen van dieren tijdens de rui’. Officieel mogen veren van een levend dier alleen worden verwijderd als dit geen pijn, lijden of wonden veroorzaakt. In de praktijk is dit vrijwel onmogelijk. De donsindustrie heeft nog geen enkel bedrijf kunnen noemen waar dons uitsluitend wordt verkregen door het borstelen van vogels tijdens de rui. Het zogenaamde ruiplukken is dan ook niets anders dan een dekmantel voor levende ganzenpluk.

Vind u het levend plukken van ganzen onacceptabel?
Teken dan petitie van Vier Voeters.

Bron: Vier Voeters