Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ze willen dat de RVO zaterdagavond 18 mei handhavend optreedt tegen de Kallemooicommissie op Schiermonnikoog en tegen de eigenaar van de ‘haan van Kallemooi’. Zijn haan moet in een mand drie dagen op 18 meter hoogte aan een paal hangen. Deze traditie is een overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Handhavingsverzoek aan RVO voor haan van Kallemooi
Stobbe was 7 toen hij in 2018 de burgemeester van Schiermonnikoog vroeg om een einde te maken aan de traditie van de haan van Kallemooi | Foto: ©AnimalsToday/House of Animals

Het handhavingsverzoek is ingediend voorzien van verklaringen van deskundigen over de traditie op Schiermonnikoog. Hoogleraar Dierenwelzijn Bas Rodenburg (pdf) van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, kippendokter Sible Westendorp (pdf) en vogeldierenarts Carreen Loriaux (pdf) beoordelen het gebruik van de haan voor dit evenement als dierenmishandeling. Ook Caring Vets is van mening (pdf) dat de traditie het welzijn van de haan schaadt op een wijze die de wet niet toestaat.

De haan van Kallemooi

Op zaterdagavond 18 mei stopt de Kallemooicommissie een haan in een mand. Die hangt drie dagen aan een mast, in weer en wind op 18 meter hoogte. De eigenaar van de haan werkt hieraan mee. De haan wordt hiermee zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast, waarmee de Wet dieren en het Besluit houders van dieren worden overtreden. De traditie zou horen bij een vruchtbaarheidsritueel tijdens het traditionele Pinksterfeest op het Friese Waddeneiland.
.

Aangifte mishandeling haan door Kallemooicommissie en eigenaar

OM ‘te voorbarig’

Comité Dierennoodhulp, House of Animals en dierenartsenorganisatie Caring Vets deden vorig jaar na Pinksteren aangifte tegen de Kallemooicommissie en de eigenaar van de haan. Het Openbaar Ministerie besloot om niets met de aangifte te doen. Na een beklag van de dierenorganisaties op grond van artikel 12 van het Wetboek van strafvordering, liet de advocaat-generaal schriftelijk weten dat er te voorbarig door het OM is besloten dat er geen sprake was van dierenmishandeling of het onthouden van de nodige zorg:

“Met het oog op de omstandigheden die geschetst worden in de aangifte, de rapporten van de deskundigen is het aannemelijk dat het welzijn van het dier in kwestie wordt aangetast.”

Ook schrijft de advocaat-generaal:

“Het bestaan van een traditie is geen vrijbrief voor het overtreden van voornoemde artikelen. Het overtreden van voornoemde artikelen is des te bezwaarlijker als rechtvaardigingen ontbreken, hetgeen in onderhavige kwestie het geval is. De omgang met dieren betreft een maatschappelijke kwestie die impact heeft op de maatschappij waarbij het maatschappelijk besef over de omgang en bejegening van dieren een belangrijke rol speelt. Gedragingen die de betamelijke grens overschrijden dienen dan ook vervolgd te worden of in elk geval nader onderzocht te worden.”

.

Kallemooi
Briefje van Milla voor burgemeester Van Gent (2018) | Foto: ©AnimalsToday/House of Animals

De dierenorganisaties zijn afgelopen woensdag naar over hun beklag gehoord in het Paleis van Justitie in Leeuwarden. Binnen een paar maanden komt het hof met een beslissing.

Kallemooi
De haan van Milla, 12 jaar (2018) | Foto: ©AnimalsToday/House of Animals

Bron:

Onderzoek: Hanen kunnen hun eigen spiegelbeeld herkennen

©AnimalsToday.nl