De Kallemooicommissie op Schiermonnikoog en de eigenaar van de ‘haan van Kallemooi‘ zijn schuldig aan dierenmishandeling. Daarom hebben dierenbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp, House of Animals en dierenartsenvereniging Caring Vets dinsdag aangifte gedaan bij de dierenpolitie in Amsterdam, wegens overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Aangifte mishandeling haan door Kallemooicommissie en eigenaar
Drie dagen opgesloten in een mand op 18 meter hoogte is dierenmishandeling | Foto: publiek domein

Op zaterdagavond 27 mei 2023 werd als ‘traditie‘ voor Pinksteren door de Kallemooicommissie rond middernacht een haan in een mand opgesloten, die vervolgens drie dagen lang op 18 meter hoogte aan een mast hing. De eigenaar van de haan was hiervan op de hoogte maar ondernam er niets tegen. Door dit gebeuren werd de haan zonder redelijk doel ernstig in zijn welzijn aangetast, waarmee de Wet dieren en het Besluit houders van dieren zijn overtreden. Hiertegen hebben Comité Dierennoodhulp, House of Animals en Caring Vets aangite gedaan. Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich uitspreken over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich inzetten voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen.
.

Caring Vets roepen burgemeester Schiermonnikoog op nephaan te gebruiken tijdens Kallemooi

Bezwaarschrift tegen RVO om niet te handhaven

Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben voorafgaand aan Kallemooi 2023 gezamenlijk een handhavingsverzoek gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar die greep niet in. Daartegen hebben de twee dierenwelzijnsorganisaties een bezwaarschrift ingediend. Het excuus van de RVO om niet te handhaven luidt dat het verblijf van de haan in de mand slechts voor korte duur was. De dierenorganisaties zijn echter van mening dat drie dagen isolement in een mand, zonder natuurlijk gedrag te kunnen vertonen juist een lange periode is, zonder enig redelijk doel. Drie dagen kan voor een opgesloten dier oneindig lang voelen en veel stress en angst opleveren. Het begrip ‘van korte duur’ is een menselijke beoordeling, daar heeft een dier in angst en stress helemaal niets aan.

Aangifte mishandeling haan door Kallemooicommissie en eigenaar
Wat een kinderfeest wordt genoemd is echt niet voor alle kinderen leuk, zoals Strobbe (2018) | Beeld: ©AnimalsToday.nl

Een ander argument van de RVO is dat door een dierenarts van Schiermonnikoog het welzijn en gezondheid van de haan ‘geborgd’ is. De dierenorganisaties bestrijden dit, want het welzijn van de haan is alleen al door de opsluiting in een mand niet geborgd. De door de RVO opgelegde maatregelen als een waterdispender en voer zijn slechts bedoeld om de haan niet dood te laten gaan. Ook aan de webcam heeft de haan zelf helemaal niets; de dierenarts die 2 keer per dag de beelden bekijkt kan alleen zien of de haan nog leeft.

Angst en stress

Het staat buiten kijf dat drie dagen opsluiting in een mand voor de haan, weggehaald van zijn hennen, niet anders dan behoorlijk wat angst en stress oplevert. Dieren hebben, net als mensen, verschillende manieren om daarop te reageren. Een manier daarvan is bijvoorbeeld apathie, waardoor er nauwelijks iets is af te lezen aan het uiterlijk. De hoeveelheid angst en stress die de haan door dit evenement ondergaat kan een dierenarts niet zomaar zien via een webcam.

Aangifte mishandeling haan door Kallemooicommissie en eigenaar
Briefje van Milla voor burgemeester Van Gent (2018) | Beeld: ©AnimalsToday.nl

De dierenorganisaties zijn ontsteld dat een overheidsinstantie als de RVO bovengenoemde argumenten hanteert en zogenaamde welzijnsmaatregelen oplegt, terwijl zij juist voor de naleving van de Wet dieren hoort te staan. Teleurstellend is het bovendien dat de RVO op geen enkele manier heeft meegewogen dat Schiermonnikoog een verkeerd voorbeeld geeft over hoe om te gaan met dieren. Sandra van de Werd namens de dierenorganisaties:

“Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig. Er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan.”

 

 

Bron:

Beperking demonstratie tegen haan van Kallemooi was onterecht

©AnimalsToday.nl