De Caring Vets, een vereniging van dierenartsen die zich inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, vragen burgemeester Ineke van Gent om voortaan een kunsthaan te gebruiken bij het evenement Kallemooi. Dit feest vieren de bewoners van Schiermonnikoog tijdens Pinksteren. Traditioneel gebruik op het Waddeneiland is om een levende haan in een mand te stoppen en het dier in een 18 meter hoge mast te hangen. Daar moet de haan drie dagen blijven zitten, ook bij slecht of juist heel warm weer. Dit is stressvol voor het dier, dat uitsluitend voor vermaak wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Voor Animals Today is het evenement dit jaar aanleiding om een petitie op te zetten. Teken ook en #helpdehaan van Kallemooi.

nephaan
#helpdehaan van Kallemooi, teken de petitie

Geachte mevrouw van Gent,

Wij willen graag onderstaand statement met u delen en u vragen om uw toestemming om een levende haan met Kallemooi te gebruiken te herzien.

Caring Vets is van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

De haan wordt gedurende 3 dagen en nachten opgesloten in een mand die in de lucht hangt onder onnatuurlijke omstandigheden. De enige reden hiervan is de jaarlijkse traditie tijdens het evenement Kallemooi op Schiermonnikoog tijdens Pinksteren.

Bij deze traditie wordt:

  • het dier de nodige verzorging onthouden
  • het dier onderworpen aan stress uitsluitend ter vermaak
  • een sociaal dier solitair gehouden
  • het dier ernstig beperkt in zijn natuurlijke gedrag
  • het dier ernstig beperkt in zijn bewegingsvrijheid en biedt de mand onvoldoende bescherming.

Er is inmiddels een maatschappelijke beweging om op respectvolle wijze om te gaan met dieren die immers ook behoeften en gevoelens ervaren. Helaas gaat dit soort tradities ervan uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. Het is daarmee een slecht voorbeeld voor kinderen en jeugdigen.

Bovendien wordt hiermee de Wet Dieren overtreden, te weten:
art. 2.1 Dierenmishandeling lid 1, art 1.3
art. 1.3 Intrinsieke waarde lid 1,2 en 3
art 1.6 Houden van dieren, lid 1,2 en 3

Wij, Caring Vets, vragen u dan ook met klem deze traditie onmiddellijk te stoppen en een kunsthaan in de mand te zetten. Het feest zal daarom niet minder leuk zijn voor de deelnemers, maar zal een dier bevrijden van een onaanvaardbare dosis van lijden en stress.

We zouden graag contact hebben met de dierenarts die verantwoordelijk gesteld wordt voor de controle van de haan, zodat we met deze collega kunnen overleggen en bovenstaand statement kunnen sturen.

We stellen het op prijs als u, of de betreffende dierenarts, contact met ons hierover opneemt.

Caring Vets

©Animals Today