Bulgarije verbiedt het fokken en importeren van Amerikaanse nertsen ter bescherming van de inheemse biodiversiteit. Dit besluit zal leiden tot de sluiting van de laatste actieve nertsenfokkerij in het land.

Amerikaanse nersten
Verbod op import en fokken van Amerikaanse nertsen in Bulgarije | Foto: By Cephas – Own work, CC BY-SA 3.0

De Bulgaarse minister van Milieu Borislav Sandov kondigde vorige week het verbod op het fokken en het importeren van Amerikaanse nertsen aan. De Amerikaanse soortgenoot van de inheemse nerts veroorzaakt grote schade aan de inheemse natuur van Bulgarije. Het verbod heeft als rechtsgrondslag de Bulgaarse biodiversiteitswet, die het mogelijk maakt een verbod in te voeren op uitheemse planten, schimmels en dieren als deze door middel van onbedoelde introductie een bedreiging vormen voor inheemse soorten.

Einde nertsenbont

De introductie van de Amerikaanse nerts door ontsnapping uit pelsdierfokkerijen heeft niet alleen in Bulgarije, maar ook in andere Europese landen veel schade aangebracht aan inheemse soorten. Sinds de invoering van pelsdierfokkerijen zijn er in meer dan twintig landen wilde populaties Amerikaanse nertsen geteld. De schade aan de natuur is van grote omvang. Bovendien vormt de buitenlandse variant een grote bedreiging voor het voortbestaan van de Europese nertsenpopulaties.

Vanwege de ernstige gevolgen voor de lokale natuur, hebben veel landen het besluit genomen nertsenfokkerijen te sluiten of het aantal sterk terug te dringen. Eveneens hebben meer dan twintig landen vanwege ethische, milieu- en welzijnsredenen hun wetgeving aangepast om de industriële pelsdierhouderij te beëindigen of te beperken. Dankzij de invoering van het verbod op het invoeren en fokken van Amerikaanse nertsen, zal hiermee dus ook de laatste actieve nertsenfokkerij in Bulgarije ten einde komen.

Bulgaarse campagne succesvol

Dierenrechtenorganisatie CAAI viert deze historische doorbraak. De Bulgaarse organisatie voerde jarenlang campagne om bewustwording te creëren van het dierenleed dat nertsen in fokkerijen moeten doorstaan. In 2018 en in 2019 organiseerde CAAI in samenwerking met Fur Free Alliance in hoofdstad Sofia, de tentoonstelling Make Fur History, waarin de realiteit van de vervaardiging van nertsenbont in beeld werd gebracht. De strijd voor een verbod op deze afschuwelijke bontfokkerij is dankzij de nieuwe wet eindelijk voltooid.

Petya Altimiriska, directrice van CAAI:

“We bedanken minister Sandov voor deze zeer belangrijke en nuttige beslissing voor de natuur van Bulgarije. Het is een beslissing gebaseerd op wetenschappelijke feiten van deskundigen, in verband met de veroorzaakte schade door het fokken van de Amerikaanse nerts. Eveneens is het een oplossing die aanzienlijke schade aan inheemse dieren in het wild zal voorkomen, en een einde zal maken aan het lijden van miljoenen Amerikaanse nertsen die in wrede omstandigheden voor hun vacht worden gefokt. Deze wet is zeer belangrijk voor dieren en de natuur.”

Petitie Bontvrij Europa

Vanwege de toenemende sociale en ethische bewustwording in verband met het dierenwelzijn op pelsdierfokkerijen, is er vorige maand een Europees Burgerinitiatief (EBI) gelanceerd om op te roepen tot een bontvrij Europa. Het EBI heeft al meer dan 100.000 handtekeningen verzameld. Wil jij het ook ondertekenen? Dat kan hier.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools