Sinds 2010 documenteert Eyes on Animals het leed en de dood van dieren tijdens veetransporten vanuit diverse landen van Europa naar Turkije. Dit is, los van de tijd van het jaar, al een hele gecompliceerde en lange route. Tijdens de zomer is dit echter het ergst, omdat de temperaturen op de grens van Europa met Turkije dan boven de 40 graden Celsius zijn. De infrastructuur is slecht, wat ervoor zorgt dat de transporten soms dagen tot weken bij de grens moeten wachten.  Er is geen schaduw om in te parkeren, geen ruimte om het vee uit de vrachtwagens te laten en niet genoeg watervoorziening om alle dieren in de transporten te kunnen voorzien.

veetransporten
Veetransporten: runderen in een overvolle truck | Foto: Eyes on Animals

Piepvandaag schreef eerder dit jaar over het onderzoek van Eyes on Animals, waarin was gebleken dat bij 70% van de transporten naar Turkije de EU transportwet werd overtreden.

Ondanks de vertoningen van het beeldmateriaal van Eyes on Animals door heel Europa en de gesprekken die Eyes on Animals met de Europese commissie en autoriteiten van de exporterende EU lidstaten heeft gevoerd, gaan de gruwelijke transporten nog altijd gewoon door.

Warme zomermaanden
Dit nieuws is op zichzelf al erg genoeg, ware het niet dat het aantal transporten tijdens de warme zomermaanden zelfs omhoog gaat. Momenteel zitten meer dan 5.000 dieren in quarantaine stations in heel Europa, met name in Duitsland, in afwachting van het transport naar Turkije eind juni.

De handelaren die verantwoordelijk zijn voor de export en import van vee zijn niet de enige boosdoeners. Ook de transportbedrijven zijn verantwoordelijk, omdat zij de verzoeken om in deze periode te transporten accepteren. Ook de EU en de Autoriteiten van de lidstaten laten dit jaar na jaar gebeuren en sluiten hun ogen voor de eigen wetgeving. De handel is overduidelijk van groot Europees economisch belang.

Mailactie
Eyes on Animals roept iedereen op ze te helpen om het komende transport te stoppen door een email te sturen naar de commissaris van dierenwelzijn Andriukaitis:  cab-andriukaitis-webpage@ec.europa.eu

Om meer te weten te komen over de handelsroute verwijst de volgende link naar een filmpje van Eyes on Animals:

Ook heeft Eyes on Animals een voorbeeld mail gemaakt die je naar Andriukaitis kunt sturen in het Engels:

Dear Commissioner Andriukaitis,

The suffering of farm animals trucked along the route from Europe to Turkey is well known. Your authorities at the EU Commission and all exporting Member States have received photos, video footage and detailed reports about the reality on the ground there since 2010. These problems are not incidences, but routine violations of the EU animal-transport legislation and to the dignity of sentient beings. Society has evolved, and transporting live animals in ways that are known to cause, or seriously risk causing suffering and pain, is no longer acceptable. I am a resident of Europe and I would like to kindly insist that the European Commission puts its foot down on this trade route and finally puts an end to the misery. I am particularly appalled at the fact that Europe is planning on exporting over 5000 cattle this month to Turkey, right when the summer heat peaks and suffering is known to be the most unbearable.

With best regards, xxxx

Bron ©PiepVandaag.nl Laura Polderman