Eyes on Animals logoIn 2011 is door Eyes on Animals (EonA) en de Animal Welfare Foundation (AWF) onderzoek gedaan naar de omstandigheden van dieren op veetransport naar Turkije. Hieruit kwam naar voren dat er vaak te veel dieren in een truck werden geladen met te weinig ruimte boven het hoofd. Ook was er niet genoeg eten en drinken, was de vloer smerig en de ventilatie slecht. Daarnaast werden er zelfs zieke, zwangere of gewonde dieren vervoerd. Eind februari zijn EonA en AWF terug gegaan om te zien of er verbetering is opgetreden.

De route over de weg vanuit Europese landen is zeer lang en gaat gepaard met extreme omstandigheden. Niet alleen zijn de zomers bloedheet en kunnen de winters extreem koud zijn, vanwege Turkse regelgeving ontstonden er in 2011 grote vertragingen en vonden er op onhandige tussenstations onderzoeken plaats. Tijdens deze vertragingen was er voor de dieren geen mogelijkheid de truck te verlaten en waren ze soms genoodzaakt een week te blijven staan. Wanneer de dieren voor controle de truck wel mochten verlaten, gebeurde dit op ruwe wijze. Als tijdens onderzoek bleek dat er dieren gewond of dodelijk ziek waren, werden ze toch opnieuw ingeladen in plaats van ingeslapen.

Eyes on Animals in actie
©Eyes on Animals

Gelukkig hebben EonA en AWF kunnen constateren dat er een aantal grondige verbeteringen hebben plaatsgevonden. Zo wordt aan de Turkse zijde van de grens niet langer uitgeladen voor bloedonderzoek, maar dit gebeurt op plaats van bestemming. Daarnaast is er een locatie gemaakt waar de dieren uit de truck gehaald kunnen worden, om omheind in de buitenlucht hun poten te kunnen strekken, helaas maar groot genoeg voor drie vrachtwagens. Ook zijn er gevorderde plannen om dierenartsenposten 24uursdiensten te laten draaien, om vertragingen tot een minimum te beperken.

Aan Bulgaarse zijde heeft men kunnen zien dat de trucks minder vol worden geladen. Waar een vrachtwagen voorheen gevuld was met ruim vijfhonderd schapen met te weinig ruimte, zijn nu enkel vrachtwagens met maximaal 380 schapen toegestaan. Ook is er ruimschoots aandacht besteed aan de ventilatiesystemen, drinkwater mogelijkheden en de kwaliteit van de tussenschotten, zodat de dieren zich daaraan niet kunnen verwonden.

Ondanks de goede berichten over deze verbeteringen is helaas nog niet alles zoals het zijn moet. Nog steeds zijn er gedurende de controleweek gevallen geweest waarin trucks vijf dagen lang stil stonden vanwege papierwerk wat niet in orde bleek of bijvoorbeeld koeien die geen oorbel droegen. Bijkomend gevolg is dat hoogzwangere dieren hierdoor noodgedwongen tijdens transport moeten bevallen.

Er zijn ook chauffeurs gezien die de gezondheid van de dieren tijdens het transport weinig interesseert. Zo zouden ze dieren hebben laten rusten bij controleposten die reeds gesloten zijn, of op plaatsen waar überhaupt geen mogelijkheid is tot rusten. Ook worden nog steeds gewonde en zieke dieren in- en uitgeladen zonder ze op een humane manier uit hun lijden te verlossen. Daarnaast bleken chauffeurs van wagens met slachtvee het minder nauw te nemen met de hygiëne en voeding. Dit resulteerde onder andere in vee wat gedwongen werd stro met hun eigen uitwerpselen te eten.

EonA en AWF blijven zich niet alleen langs de Europees-Turkse grens inzetten om de omstandigheden van internationaal veetransport te verbeteren, maar ook in Brussel. Hiervoor vinden gesprekken plaats met ministers en worden trainingen gegeven aan omwonenden en belanghebbenden langs de grens. Ook zullen zij zich inzetten om exporteurs aan de EU-zijde bewuster te maken van de Turkse wet- en regelgeving, zodat met name de vertragingen drastisch kunnen worden teruggedrongen. Al met al worden de inspanningen van Eyes on Animals en de Animal Welfare Foundation langzaam maar zeker zichtbaarder.

Bron ©PiepVandaag Franca Krijnsen


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.