Exact een jaar geleden overleed het 4-jarige Roemeense jongetje Ionut Anghel nadat hij door honden was aangevallen. Direct daarna meldden de media dat zwerfhonden de daders waren. Onder druk van de president keurde het Roemeense parlement korte tijd later een wet goed die het massale doden van de zwerfhonden toestaat. Echter: een officieel document van de openbaar aanklager toont nu aan dat het jongetje niet gedood is door zwerfhonden, maar door zeven waakhonden die het eigendom waren van een lokale onderneming. 

Zwerfhonden Boekarest
Zwerfhonden Boekarest| Foto: Wikimedia Commons

Gabriel Paun, campagnedirecteur van VIER VOETERS:

“Het is schokkend hoe eenvoudig het publiek zich heeft laten beïnvloeden en manipuleren door emoties. Het arme kind is helemaal niet gedood door zwerfhonden en toch hebben tienduizenden zwerfhonden al de doodstraf gekregen, omdat de overhead niet capabel genoeg is om de situatie te managen.”

Het rapport van de openbaar aanklager bevat de resultaten van het onderzoek naar de dood van Ionut Anghel en vormt de basis voor een officiële aanklacht tegen twee ondernemingen en de wettelijk vertegenwoordiger van één van deze ondernemingen. Volgens de aanklacht worden alle drie de partijen beschuldigd van dood door schuld. Men heeft nagelaten afdoende maatregelen te nemen om de honden op het eigen terrein te houden en te voorkomen dat het jongetje aangevallen werd. In het document wordt ook gesteld dat de honden geen zwerfhonden waren, maar eigendom van de aangeklaagde onderneming.

Volgens de verklaringen van Răzvan Băncescu, hoofd van de dierbeschermingsautoriteit (ASPA) in Boekarest, tijdens een persconferentie afgelopen donderdag, zijn alleen al in Boekarest 16.000 zwerfhonden gedood en 2.000 zwerfhonden ondergebracht in asielen. Bovendien heeft Băncescu erkend dat de helft van deze 16.000 honden illegaal is gedood nadat het Hof van Beroep in Boekarest in juni de uitvoeringsnormen van de zwerfhondenwet had opgeschort en er geen wettelijk kader meer is om zwerfhonden te vangen en doden. VIER VOETERS diende reeds een aanklacht in tegen een aantal ASPA vertegenwoordigers voor het negeren van de beslissing van het Hof.

Gabriel Paun:

“Toen de president het Parlement vroeg om de zwerfhondenwet te maken, lukte dat binnen een week. Nu houdt iedereen zich stil, terwijl Băncescu de honden illegaal blijft doden en daarvoor overheidsgeld gebruikt. Dierenliefhebbers die hem willen stoppen, worden mishandeld. De burgemeester van Boekarest blijft deze crimineel steunen. Er is iets verschrikkelijk mis in dit land en VIER VOETERS zal meer juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijken, te beginnen met Băncescu.”

Persbericht VIER VOETERS