De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers vossen te schieten. De ontheffing loopt door tot en met 2025 en mag gebruikt worden in weidevogelgebieden en rondom bedrijven met vrije uitloopkippen. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn woest en maken bezwaar: “Vossen mogen al in het hele land het hele jaar door overdag met het geweer worden gedood. In Utrecht alleen ging het in de afgelopen 3 jaren om maar liefst 3.000 vossen. Dit zijn schrikbarende aantallen.”

nachtelijke vossenjacht
Utrecht stemt in met nachtelijke vossenjacht | Foto: publiek domein

Vossen mogen in Nederland het hele jaar door overdag met het geweer worden gedood. Daarnaast is ook de drijfjacht toegestaan, mag er (vanaf 1 september tot 1 maart) gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun burchten te drijven en worden (jonge) vossen gevangen met vallen om daarna te worden doodgeslagen. De nachtelijke jacht op vossen is verboden en om dat mogelijk te maken moet daarvoor door een provincie toestemming worden gegeven.

De ontheffing in Utrecht is verleend om ‘schade aan fauna’ te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Vossen kunnen weidevogels en hun kuikens en eieren opeten. De provincie laat in haar besluit echter ook weten dat het percentage uitgekomen eieren in de provincie hoog is. Daarnaast geeft zij toe dat door een gebrek aan data niet kan worden vastgesteld in welke gebieden vossen voor schade zorgen. Maar toch wordt de vos veroordeeld tot de kogel. De organisaties:

“De terugloop van de weidevogelstand wordt steeds maar weer aangegrepen om de bevoegdheden van jagers verder op te rekken en de nachtelijke vossenjacht toe te staan. Een grote schande.”

nachtelijke vossenjacht
Er is een heksenjacht tegen de vos gaande | Foto: Animal Rights

Bescherm je kippen

De tweede reden waarom de provincie Utrecht deze toestemming heeft verleend is schade die vossen kunnen veroorzaken bij pluimveehouders met vrije uitloopkippen. Vervolgens wordt aangegeven dat er in de afgelopen jaren geen schade is gemeld. Ook vindt de provincie dat er niet van veehouders kan worden verwacht dat ze een vossenwerend raster plaatsen om zo hun kippen te beschermen. In 2018 oordeelde de rechter in Flevoland nog dat dit zeker wel mag worden verwacht.

Iedereen die dieren houdt heeft een wettelijke zorgplicht en zal deze dieren zo goed mogelijk moeten beschermen. Pauline de Jong van Fauna4Life:

“Gedurende de nachtelijke uren is er een simpele maatregel die kippen kan beschermen. Namelijk door ze onder te brengen in goed afgesloten ruimtes. Dat er de afgelopen jaren geen schade is gemeld en er tóch een ontheffing wordt verleend is absurd.”

Volg het voorbeeld van Luxemburg

In Luxemburg was het de afgelopen vijf jaar verboden om op vossen te jagen en dat verbod blijft ook in 2020 gelden. Er wordt gesteld dat de achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten duidelijk te wijten is aan andere oorzaken en niet komt door predatie door vossen. Animal Rights en Fauna4Life pleiten ook in Nederland voor een volledig verbod op de bestrijding van vossen. De petitie van Animal Rights is inmiddels 27.000 keer ondertekend. Jessica Smit van Animal Rights:

“Wij willen naar het voorbeeld van Luxemburg ook in Nederland en België de vossenjacht zo snel mogelijk verbieden. Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan. Dit jachtverbod moet richtinggevend worden voor heel Europa.”

Bron: