In tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt, is de mens niet de enige diersoort de elkaar helpt tijdens een bevalling. In China hebben onderzoekers uiterst zeldzame foto’s genomen van apen die precies hetzelfde doen.

witkoplangoer aap bevalling
Witkoplangoer | ©Endangered Species by ESP Team, licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Tijdens het bestuderen van een groep witkoplangoeren door een team van de Universiteit Peking nam Meng Yao waar dat een zwanger vrouwtje geholpen werd door een ‘vroedvrouw’. Toen de bevalling op gang kwam en de baby voor een deel het uit geboortekanaal stak snelde er een ander vrouwtje toe. Met haar handen begeleidde ze de baby tijdens het vervolg van de bevalling, zodat het veilig ter aarde kwam.

In een interview met de BBC vertelde Yao dat de moeder de hulp zonder een moment te twijfelen aanvaardde. Nadat het kleintje geboren was likte de vroedvrouw de baby een aantal malen en overhandigde de nieuwgeborene daarna aan de moeder. Het was de eerste maal dat de moeder beviel en haar soortgenootje wilde kennelijk helpen.

Volgens onderzoekers is dit fenomeen uiterst zeldzaam, temeer daar altijd werd aangenomen dat alleen mensen elkaar helpen bij de bevalling. Volgens primatoloog Dr. Carol M. Berman is het nog een raadsel waar dit gedrag vandaan is gekomen en ieder antwoord op die vraag is tot nu toe speculatief. Omdat het bekken van mensenvrouwen relatief smal is kan een bevalling erg moeilijk verlopen, waardoor het logisch is dat anderen daarbij helpen. Maar bij primaten als de witkoplangoer is daar geen sprake van, waardoor geboorten normaal gesproken erg makkelijk plaatsvinden.

Eén keer eerder is door onderzoekers waargenomen dat apen elkaar bijstonden tijdens de bevalling. In 2013 zag een groep onderzoekers dat een bevallende bruine stompneusaap door een ander vrouwtje werd geholpen. Daarvan is echter nauwelijks iets gedocumenteerd, in tegenstelling tot de bevalling van de witkoplangoer in China.

De witkoplangoer is een uiterst bedreigde diersoort die alleen voorkomt in China en Vietnam. Naar schatting leven er nog maar 800 van deze primatensoort in het wild. Iedere succesvolle geboorte is daarom iets om blij mee te zijn.

Bron: The Dodo ©PiepVandaag.nl Bart van Riel