Vanaf deze zomer laat Japan in het land te verhandelen slagtanden van olifanten onderzoeken met behulp van koolstofdatering. Dit om zeker te weten dat het ivoor niet afkomstig is van recent gestroopte dieren. Experts twijfelen echter aan de effectiviteit van deze nieuwe maatregel.

Ivoorhandel
Twijfel over effectiviteit Japanse methode terugdringen ivoorhandel | Foto: Pixabay

Het beschermen van zeldzame dieren als de olifant en de neushoorn wordt sterk bemoeilijkt door de handel in ivoor. In een poging hier iets tegen te doen hebben verschillende landen, waaronder China en de Verenigde Staten, een verbod ingesteld op de binnenlandse handel in ivoor. Ook Nederland verbood onlangs de handel in ruw ivoor. Het in veel opzichten hypermoderne Japan was hierin lange tijd minder vooruitstrevend.

Wildlife crime aantonen met koolstoftest

Volgens de Japanse autoriteiten komt daar echter verandering in vanaf 1 juli 2019. Dan gaat een nieuwe regeling in die het verplicht stelt dat iedereen die in het Aziatische land een hele slagtand van een olifant wil registreren en verkopen, eerst de leeftijd moet aantonen met behulp van koolstofdatering. Dat is een test waarbij bepaald wordt hoeveel koolstof zich nog in de slagtand bevindt, waarbij minder koolstof wijst op een oudere tand.

De nieuwe maatregel moet voorkomen dat slagtanden die zijn verkregen na 1990, toen de internationale handel in ivoor werd verboden, illegaal hun weg vinden naar de Japanse binnenlandse markt. Ook gaat men ervan uit dat de testplicht burgers zal ontmoedigen ivoor uit privé-bezit aan handelaren door te verkopen. Zo raakt de voorraad van handelaren op den duur uitgeput en zal de Japanse markt voor ivoor langzaam verdwijnen.

“Wij verwachten dat het aantal nieuw geregistreerde hele ivoren slagtanden dat de binnenlandse markt op komt heel klein zal zijn,” zegt Toshio Torii, plaatsvervangend directeur-generaal van het Nature Conservation Bureau van het Ministerie van Milieu. Hij stelt dat, met de nieuwe regelgeving, de handel in Japan nooit zal bijdragen aan stropen of illegale handel.

ivoor
Foto: Vikalpa | Groundviews | Maatram | CPA via Compfight cc

Halve maatregelen volstaan niet

Wrang detail is dat de koolstofdatering alleen verplicht wordt voor héle slagtanden die worden geregistreerd na 1 juli. Niet voor de 154 ton slagtanden die al door het hele land liggen opgeslagen. Ook gaat de regeling niet gelden voor slagtanden die zijn versneden of bewerkt. Juist om die redenen voorspellen een aantal natuurbeschermers dat koolstofdatering weinig tot geen effect zal hebben op het beperken van de illegale ivoorhandel in Japan.

Masayuki Sakamoto, uitvoerend directeur van het Japan Tiger and Elephant Fund, een non-profit organisatie die pleit voor een ban op ivoor, weigert de nieuwe regelgeving te prijzen:

“Mijn vrees is dat sommige journalisten en het brede publiek zich zullen vergissen door te denken dat Japan een stap maakt richting de sluiting van haar binnenlandse ivoormarkt, maar dat is niet juist.”

De methoden die Japan gebruikt om de legaliteit van haar ivoorhandel te garanderen worden al langer bekritiseerd door Sakamoto en anderen. Handelaren weten de mazen in de wet prima te vinden en sluizen zo alsnog ivoor van onbekende oorsprong als legaal het land binnen.

De regeling voor koolstofdatering is bedoeld om enkele van deze mazen te dichten, maar volgens Sakamoto anticiperen ivoorhandelaren op de verandering door alvast voorraad in te slaan. Aan de hand van data die hij verkreeg van het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie, stelde hij vast dat het aantal door handelaren nieuw gemelde gesneden slagtanden enorm steeg van 12,3 ton in 2017 naar 22,5 ton in 2018.

sensoren
Zwarte neushoorn | Foto: publiek domein

Einde Japanse handel nog niet in zicht

Japan staat onder toenemende druk van andere overheden en natuurbeschermingsorganisaties om de binnenlandse handel in ivoor, waarvan de markt in Japan op dit moment de grootste is in de wereld, geheel te verbieden. De Japanse overheid heeft zich hier tot dusver echter tegen verzet, met als argument dat er niet voldoende bewijs is dat de ivoorhandel in het land heeft bijgedragen aan de recente dood van olifanten in Afrika.

“Wanneer ivoor dat is verkregen door stropen Japan wordt binnengesmokkeld, dan zal het van de binnenlandse legale markt worden uitgesloten,” stelt een overheidsbeambte. Daarmee wekt Japan naar buiten toe de indruk ivoorhandel te ontmoedigen, maar biedt het nog steeds de ruimte aan deze markt waaraan -legaal of niet- veel dierenleed ten grondslag ligt.

Bron: National Geographic

@AnimalsToday.nl Merel Roks