Ieder jaar van september tot maart worden voltallige families dolfijnen een baai bij het 3500 inwoners tellende, Japanse vissersdorp Taiji ingedreven en afgeslacht. Enkele individuen worden geselecteerd voor een leven van slavernij in een dolfinarium, terwijl het vlees van de doden vooral lokaal wordt verkocht, waarbij het hoge gehalte aan kwik en PCBs wordt genegeerd. Waar een dode dolfijn zo’n 10.000 Yen aan vlees oplevert, kunnen levende dieren enkele miljoenen Yens opbrengen en dit is de belangrijkste drijfveer voor het voortbestaan van deze industrie.

dolfijnenjachtseizoen
Bijeengedreven dolfijnen | ©Sea Shepherd

De internationale aandacht voor de dolfijnenslachtingen in Taiji na de documentaire ‘The Cove’ en tijdens de nog altijd voortdurende Cove Guardian-campagne, lijkt ervoor gezorgd te hebben dat het aantal moorden is gedaald van 1537 in 2004 tot 751 in het afgelopen seizoen 2014/2015.

Voor het 2015 / 2016 seizoen heeft Taiji de volgende quota gekregen:

134 witgestreepte dolfijnen
450 gestreepte dolfijnen
400 slanke dolfijnen
462 tuimelaars
256 grampers
70 zwarte zwaardwalvissen
101 grienden

De waarde van de quota is twijfelachtig. Vorig jaar werd het gramperquotum overschreden, terwijl er bijvoorbeeld al jaren geen zwarte zwaardwalvissen zijn gevonden.

In april 2015 schortte de WAZA (World Association for Zoos and Aquariums) het lidmaatschap van zijn Japanse afdeling JAZA op vanwege de wreedheid rondom de vangst van dolfijnen voor gevangenschap in Taiji. In een stemming onder de 152 JAZA leden kozen 99 ervoor om lid te blijven van de overkoepelende wereldorganisatie, terwijl 43 leden daar tegen stemden. Een overwinning die voornamelijk behaald werd, omdat de meerderheid van dierentuinen zonder dolfijnenbelangen vreesden om zonder WAZA de toegang te verliezen tot zeldzame wilde dieren.

Dit werd in activistenkringen gevierd als een overwinning, maar in augustus verklaarde de vissersunie in Taiji dat er geen daling was in de voorbestellingen van dolfijnen, alleen in het aantal aquaria dat bestellingen deed. De ongeveer 150 orders komen voornamelijk van niet-leden van JAZA, 17 van de 54 dolfinariums in Japan, en van handelaren die de dolfijnen uiteindelijk door zullen verkopen, vooral naar het buitenland. Normaal kwam zo’n 20 tot 30% van de bestellingen van JAZA-leden, volgens The Japan Times. Naast de Japanse thuismarkt is vooral China een grootafzet gebied voor dolfijnen uit Taiji en zijn Zuid-Korea en Vietnam in opkomst. Tussen 2002 en 2014 kochten 17 landen dolfijnen uit Taiji, 60% daarvan, 71% van de totale winst vertegenwoordigend, ging naar China.

In 2014 werden 70 dolfijnen verkocht. Het enige JAZA-lid dat dolfijnen bestelde was, zoals verwacht, het lokale Taiji Whale Museum. Op 8 september verwijderde JAZA het Taiji Whale Museum als lid van de organisatie.

dolfijnenjachtseizoen
Een gramper wordt weggesleept naar het slachthuis | ©Sea Shepherd

De eerste twee dagen van het seizoen brachten slecht weer, waarna op 3 september een eerste onsuccesvolle drijfjacht plaats vond; de jagers raakten de grampers kwijt. De periode van slachtloze dagen hield uiteindelijk 10 dagen stand, voornamelijk vanwege het passeren van de tyfoon Etau en het daar mee gepaard gaande weer.

Op 11 september echter werd een familie van tien grampers de ‘cove’ ingedreven en afgeslacht. Eén dolfijn wist voorbij een van de netten te komen en belandde op de rotsen. De beelden van het wanhopig spartelende dier benadrukten opnieuw de wreedheid van de dolfijnenjacht in Taiji. Niemand werd die dag gespaard.

Op 19 september werd een groep van ongeveer 80 tuimelaars achter de netten opgesloten. Tuimelaars zijn vanwege de Flipperfaam de meest gewilde dolfijnensoort voor gevangenschap. 18 leden werden nog op de dag van de drijfjacht zelf voor slavernij geselecteerd. De rest bracht een nacht in angst en zonder voedsel door waarna op 20 september nog eens 32 dolfijnen van hun vrijheid werden beroofd. De gedecimeerde familie, veelal jongeren, werd terug naar zee gedreven, zodat de nieuwe ‘eigenaars’ later kunnen claimen dat ‘hun’ dolfijnen niets met de slachting in Taiji te maken hebben. Na die twee stressvolle dagen en met de familiestructuur zwaar beschadigd is het nog maar de vraag of de vrijgelaten groep zal overleven.

Op 23 september was opnieuw een groep van 11 grampers het slachtoffer. Eén individu verdronk voordat de slachters hun werk konden doen, maar uiteindelijk ontsnapte niemand van de familie aan de dood. De rest van de maand september bleef de ‘cove’ blauw, wat tot nu toe voortduurt in de eerste week van oktober.

Erwin Vermeulen is fotograaf, Hoofd Werktuigkundige bij Sea Shepherd en woont samen met zijn vriendin Susan, een dove kat, een éénogige kat, een kat met één nier, een gepensioneerde speurhond en twee dove en blinde honden.

© PiepVandaag.nl