Bij slachterij VION in Tilburg worden iedere dag 400 melkkoeien gedood die zijn afgedankt door de boer. VION is het eindpunt van het immense dierenleed in de (melk)veehouderij, waar dieren worden geëxploiteerd alsof het dingen zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek van MilieuDefensie dat VION één van de meest vervuilende bedrijven is in Nederland en ‘gevaarlijke klimaatverandering versnelt’. Sluit VION! en Extinction Rebellion Tilburg eisen daarom de directe sluiting van de slachterij.

Sluit VION!
Bij slachterij VION in Tilburg worden iedere dag 400 melkkoeien gedood die zijn afgedankt door de boer | Foto: Jack Tummers

“Hoewel weinigen de naam VION kennen, is deze megaslachter samen met FrieslandCampina en kalver-slachter Van Drie één van de grote verantwoordelijken voor de ernstige problemen die de Nederlandse vee-industrie veroorzaakt”, legt Els van dierenrechtenorganisatie Sluit VION! uit. VION is het grootste vleesbedrijf van Nederland, met verschillende slachthuizen verspreid door het land. Ook in Duitsland en België zijn vestigingen. Per jaar doodt VION 15 miljoen varkens en bijna 1 miljoen koeien. “De vestiging in Tilburg slacht koeien die volgens de boer niet meer genoeg melk opleveren”, aldus Els.

Volgens Els beseffen nog te weinig mensen welk leed gepaard gaat met de consumptie van zuivel. De koeien die VION doodt zijn tussen de 2 en 6 jaar oud – terwijl een koe gemiddeld 20 kan worden. “Om de melkgift op gang te brengen, krijgen veel koeien hormoonmiddelen toegediend en worden ieder jaar opnieuw geïnsemineerd. Na de geboorte mogen ze hun eigen kalf niet verzorgen, want de melk is voor mensen bedoeld. De boer haalt het kalf direct weg, wat bij moeder en kalf enorm veel stress veroorzaakt.”
.

Karen’s blog: Kan een kind bij zijn moeder blijven?

.
Extreem leed tijdens diertransporten

De meeste kalfjes worden na het weghalen bij de moeder 14 dagen opgesloten in de welbekende witte, plastic ‘iglo’s’ – zonder mogelijkheid tot contact. Deze kalveren lijden daaronder en gemiddeld sterft zo’n 12 procent van de kalfjes in de eerste weken door verwaarlozing, omdat ze de prijs van voeding en medicatie niet waard worden gevonden. Bovendien regelt VION Tilburg het (inter)nationale transport van jonge kalveren en koeien. Dat gaat gepaard met enorm leed, omdat de kalveren nog te jong zijn om zelfstandig te kunnen drinken en niet opgewassen zijn tegen de stressvolle, vermoeiende transporten, vaak onder extreme temperaturen.

VION ‘helpt’ veehouders vanuit Tilburg en vestigingen in Duitsland om hun dieren te exporteren naar verre bestemmingen. Totdat Nederland in 2020 een exportverbod afkondigde naar niet-EU-landen vanwege vreselijke misstanden bij lange-afstandstransporten, regelde VION zelfs export naar verre bestemmingen zoals Libanon en Marokko, waar de dieren een extra pijnlijke onverdoofde halal-slacht wachtte. Die transporten over land en via de beruchte zeetransporten duurden dagen tot zelfs meer dan een week.
.

Wakker Dier eist handhaving op kalfjes in ’broeikashutten’

.
Grootvervuiler

Samen met Friesland-Campina en kalver-slachter Van Drie veroorzaakt VION meer vervuiling dan al het Nederlandse wegverkeer bij elkaar, berekende MilieuDefensie. Met een gezamenlijke uitstoot van 34,4 miljoen ton broeikasgassen per jaar (2019), laten deze drie zuivel- en vleesgiganten beruchte bedrijven als Tata Steel (19,8 miljoen ton) ver achter zich. VION is één van de 29 grootvervuilers die door MilieuDefensie zijn gevraagd om een ‘Klimaatplan’: een concreet, toetsbaar plan om hun uitstoot fors te verminderen. De rechter bepaalde immers in de ‘Klimaatrechtszaak’ die MilieuDefensie aanspande tegen Shell én won: bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om klimaatverandering te beperken.

“Dat geldt dus ook voor VION”, legt Ingrid van klimaatactiegroep Extinction Rebellion Tilburg uit. De productie van melk en vlees heeft een enorme negatieve impact op het klimaat – en in de internationale vlees- en zuivelhandel is het kleine Nederland een enorme speler. Per vierkante kilometer heeft ons land de meeste landbouwdieren ter wereld. “Ruim 70 procent van de hier geproduceerde kiloknallers gaan naar het buitenland en daarmee zijn we de grootste vleesexporteur van de EU. De stront, stank, vervuiling en gezondheidsrisico’s blijven hier.”
.

Moerasvogels bedreigd door nieuw mestbeleid

.
VION medeschuldig aan ecocide

Droogtes, natuurbranden, zeespiegelstijging, overstromingen, hittegolven, mislukte oogsten en stijgende voedselprijzen. “We beginnen deze pijn nu ook in Nederland te voelen”, zegt Ingrid. “Maar in andere, armere werelddelen is de klimaatontwrichting al jarenlang letterlijk levensbedreigend.” Tientallen miljoenen mensen hebben honger en steeds meer mensen moeten op de vlucht. “Het is een misvatting dat een klein land als Nederland ‘op wereldschaal’ daar geen invloed op heeft”, benadrukt Ingrid. Volgens VN-voedselorganisatie FAO is de vee-industrie de belangrijkste veroorzaker van het verlies van de biodiversiteit. Plant- en diersoorten sterven uit.

Om vee te laten grazen en veevoer te verbouwen, worden wereldwijd bossen gekapt. Ook het waterverbruik is enorm. Ingrid: “Een voorbeeldje: met de hoeveelheid water die nodig is om een ‘beef burger’ van 225 gram te produceren, zou je 1 maand lang iedere dag in bad kunnen!” Daarnaast wordt zo’n driekwart van de mondiale landbouwgrond gebruikt voor veeteelt of de productie van veevoer. “Als je deze grond zou gebruiken om plantaardig voedsel voor mensen op te verbouwen, heb je minder grond nodig én is er ruimte voor natuurherstel.”
.

Harpijen verhongeren door ontbossing Amazonegebied

.
De dieren die VION slacht, hebben veel veevoer nodig. Na China, is het kleine Nederland de grootste importeur van veevoer-soja. “Het meeste gaat naar de megastallen in Brabant, waar tientallen miljoenen dieren opgesloten zitten, wachtend op hun dood. Deze ellende in Brabant is direct te linken aan ellende in bijvoorbeeld Brazilïe.” Nu grote delen van het Amazone-regenwoud zijn weggekapt en afgebrand, wordt daar het volgende gebied vernietigd: de Cerrado, een savanne- en moerasland waar NL ruim 45 keer inpast. “Deze grootschalige vernietiging van ecosystemen geldt als ecocide – en daarvoor is VION als grote speler in de Nederlandse vleesindustrie medeverantwoordelijk”, stelt Ingrid.
.

Cerrado nog sneller verwoest dan het Amazonegebied

.
“Minstens even misdadig zijn de landroof en mensenrechtenschendingen: inheemse volkeren worden verdreven van hun land en met de dood bedreigd als zij zich verzetten. Alleen al in Brazilië zijn vorig jaar 19 mensen gedood toen zij probeerden hun landrechten te verdedigen. Wij weten al jarenlang dat dit gebeurt, en toch blijft de import van soja door de Nederlandse vee-industrie stijgen.”
.

Braziliaanse bosbeschermer vermoord, Bolsonaro aanjager geweld

.
Gemeente moet klimaatplan vragen aan grootvervuilers

Onlangs heeft de Tilburgse gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen en daarmee erkend dat er sprake is van een ‘klimaatnoodtoestand’. “Maar dat mag geen symboolpolitiek worden. Dat vereist vervolgstappen”, aldus Ingrid. Volgens Extinction Rebellion moeten overheden niet alleen individuele burgers aanspreken op verduurzaming, maar vooral grootvervuilers durven aanspreken. “De gemeente Tilburg moet een realistisch klimaatplan, met concrete reductiedoelen, eisen van VION en andere, plaatselijke grootvervuilers.”

VION Tilburg heeft een broeikasuitstoot van circa 0,45 megaton. “Om die uitstoot te compenseren, zou de gemeente jaarlijks 17,5 miljoen bomen moeten planten*. Klimaatschade van die proporties is natuurlijk niet te compenseren.” Volgens Ingrid is het bovendien noodzakelijk dat de gemeente Tilburg duidelijk gaat communiceren dat de transitie naar een meer plantaardige samenleving noodzakelijk is, vanwege de grote problemen die de vee-industrie in Nederland én wereldwijd veroorzaakt. “Zo’n stap van de gemeente Haarlem is daarom heel goed: verbied niet alleen reclames vanuit de fossiele industrie, maar óók reclames voor producten uit de vee-industrie.”
.

Niets doen aan klimaatverandering komt de wereld duur te staan

.
Sluit VION! voor dier, mens en klimaat

De organisatie Sluit VION! voert regelmatig acties bij de diverse slachterijen in Nederland en Duitsland. Ze onderzoekt onder meer de vervuiling rondom de slachthuizen, zoals de illegale lozingen van afvalwater, en kaart onterecht verkregen of genegeerde milieuwetgeving aan. De actievoerders steunen omwonenden die al jaren klagen over stank, geluidsoverlast en overlast van vrachtwagens. Ook wijzen zij op de arbeidsuitbuiting van slachthuismedewerkers. Els van Sluit VION!: “Het dierenleed en de milieuschade alleen al zouden genoeg zijn om dit bedrijf tot crimineel te verklaren.”

VION laat daarbij het smerige werk opknappen door zogenaamde flexwerkers. Dit zijn bijna allemaal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. “Ze doen zwaar, vies en gevaarlijk werk voor het minimumloon, waarop vaak ook nog het geld voor huisvesting wordt ingehouden. Door al die flexcontracten kan VION zich gemakkelijk verschuilen achter schimmige uitzendbureaus.” De werkomstandigheden bij VION zijn bovendien gevaarlijk. Zo werden werknemers onvoldoende beschermd tijdens de corona-epidemie en er is afgelopen juni in Tilburg nog een chauffeur gedood toen hij een stier uitlaadde. Els: “VION gaat niet uit zichzelf veranderen. Daarom eisen wij dat VION sluit.”

Bronnen:

  • * Berekening CO2-compensatie van 0,45 megaton: om 1 ton CO2 te compenseren moet je tussen de 31-46 bomen planten. Dus: 450.000 ton x 39 bomen (gemiddeld)  is: 17.550.000 miljoen bomen.
  • MilieuDefensie
  • RTL Nieuws
  • Volkskrant
  • Wakker Dier

©AnimalsToday.nl – Ingrid Ramaan namens Sluit VION! en Extinction Rebellion Tilburg