Op internet en andere nieuwsmedia doen geregeld verhalen de ronde dat dierenmishandelaars en -verwaarlozers vaak niet of veel te laag worden gestraft. Maar wat zijn nu de straffen die er gelden en hoe wordt er in Nederland gestraft als particulieren hun dieren of die van een ander mishandelen of verwaarlozen? En hoe worden dieren überhaupt beschermd in de Nederlandse wetgeving.

House of Animals
Karen Soeters opende de bijeenkomst | Foto: ©PiepVandaag.nl

Deze vragen kwamen afgelopen donderdag onder andere aan bod tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe stichting in oprichting ‘House of Animals’. Voor een uitverkochte zaal opende hoofdredacteur Karen Soeters van Piepvandaag.nl en oprichter van House of Animals de avond. Daarna volgde een heldere en boeiende presentatie van de eerste spreker Noor Evertsen over de Wet Dieren.

Analyse
Noor Evertsen is sinds 2012 werkzaam bij Dier&Recht en daaraan gerelateerde maatschappelijke organisaties, waar zij de voorbereidingen en onderzoek doet op het gebied van constitutioneel recht en dierenwelzijns- en gezondheidswetten voor diverse dieren (bijvoorbeeld wilde dieren in het circus, papegaaien, varkens, puppy’s en zwerfhonden). Daarmee heeft zij bijgedragen aan de evaluatie en kritische analyse van nationale wetgeving (in wording).

Noor studeerde rechten in Leiden, om bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de levens van dieren door middel van betere wetgeving en handhaving. In samenwerking met anderen heeft zij bij de eerste hoogleraar Dier en Recht, Dick Boon, de cursus Handhaving ontwikkeld.

Van 2005 tot 2011 was Noor hoofdredacteur van het Nederlandse online tijdschrift ROAR (Review of Animal Rights: case law and literature). Momenteel is zij redacteur van een online database over dierenwelzijnswetgeving, ontwikkelingen op wetgevingsgebied en jurisprudentie (nationaal en op EU niveau) en auteur voor het tweemaandelijkse tijdschrift Dier & Milieu (Animals and the Environment) voor professionele handhavers.

House of Animals
Noor Evertsen | Foto: Thomas Schlijper

Praktijk
Daarna was het woord aan Anouk Duijnker, tactisch coördinator van de Dierenpolitie. Zij vertelde hoe de wettelijke bescherming van dieren in de praktijk werkt. Anouk behoort tot de pioniers van de dierenpolitie, een unit die er aan heeft bijgedragen geweld tegen dieren te koppelen aan andere criminele feiten, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, hennepkwekerijen, gestolen goederen en verboden wapens. Zij is gastdocent aan de politieacademie en sinds 2014 tevens gastdocent aan de Universiteit Utrecht, Masterclass Dier en Recht. Verder is zij Consulent Dier-mens relatie (zoöantropologie).

House of Animals
Anouk Duijnker | Foto: Menno Herstel

Vervolg
Conclusie van deze geslaagde avond was in ieder geval dat er een vervolgbijeenkomst georganiseerd gaat worden want de dit onderwerp is veel te groot om op een avond te bespreken. Initiatiefnemer Karen Soeters:

“Het doel van deze eerste bijeenkomst was naast een mooie avond organiseren ook geld in te zamelen om House of Animals verder vorm te geven. Deze stichting zal zich onder andere gaan toeleggen op kennis en educatie met betrekking tot dierenwelzijn. Er liggen heel veel van dit soort thema-avonden in het verschiet daar verheug ik mij nu al op.”

Later volgt meer informatie over het nieuwe initiatief House of Animals. De thema-avond Dieren en het Nederlands recht is mede mogelijk gemaakt door Stichting Dierenlot en Piepvandaag.nl.

House of Animals
Foto: Menno Herstel

©PiepVandaag.nl