Zeearenden broeden dit jaar met veel succes. In 4 gebieden van Staatsbosbeheer zijn jongen uit het ei gekropen. Het gaat hier om het Lauwersmeer, de Biesbosch, de Oostvaardersplassen en ’t Roggebotzand. Het jong in het Lauwersmeer, een vrouwtje van 4500 gram, werd vorige week woensdag geringd.

jonge zeearenden
Foto: Staatsbosbeheer / Wikimedia Commons

Met het ringen word een jong voorzien van een goed herkenbare kleuring en een landsring. Vogelaars met een goede verrekijker en telescoop kunnen deze ringen op afstand aflezen en de gegevens doorgeven aan een vogelmeldpunt. Zo kunnen verspreiding, vestiging en leeftijd van deze roofvogels in kaart worden gebracht.

Het ringen was niet eenvoudig, het nest ligt namelijk in een afgelegen en onbegaanbaar gebied. Tijdens het ringen werd Staatsbosbeheer bijgestaan door 3 medewerkers van SOVON Vogelonderzoek. Medewerkers van SOVON beklommen met behulp van klimijzers de nestboom en takelden het jong naar beneden om het te meten, wegen en ringen. De inhoud van het nest werd ook bekeken. Van de karper, meerkoet en gans werden prooiresten gevonden. Ervaringen van deskundigen wijzen uit dat een jong geen hinder ondervindt van het ringen.

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils