In Duitsland is een strijd gaande over wat nu het beste is voor Schnute, een bruine beer van 34. Het dier leeft in een klein verblijf in een park vlak bij de rivier Spree in Berlijn. Sinds het overlijden van de 27-jarige dochter van Schnute, Maxi, gaat het steeds slechter met de berin.

Bruine beer Schnute
Bruine beer in het wild | Foto: Carl Chapman via Compfight cc

Dierenbeschermer Stefan Klippstein deed afgelopen weekend een oproep om Schnute te verlossen van haar kwalen en eenzaamheid en haar te euthanaseren. Sinds 2012 is Klippstein lid van de Berenbond, een groep van dierenbeschermers in Berlijn. Deze bond heeft zich echter tegen het afmaken van de “stadsbeer”, zoals Schnute ook wordt genoemd, gekeerd. De Berenbond wil eerst onderzoek doen en heeft in felle bewoordingen aangegeven dat de oproep Schnute in te laten slapen niet uit naam van de Berenbond is gedaan. Eerder voerde de bond actie om de berin te laten verhuizen naar een beter onderkomen dan de krappe behuizing, waar ze nu haar lange dagen slijt. Maar Schnute is nu, gezien haar leeftijd en conditie, te oud om te verhuizen.

In 1939 werd het berenparkje opgezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde maar een van de vijf beren. Na de oorlog werden er nieuwe beren gehuisvest.

In Maastricht hebben in een stadspark tot 1993 beren onder soortgelijke omstandigheden geleefd. In dat jaar werd het laatste dier, beer Jo, overgeplaatst naar het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. In het dierenpark stierf hij uiteindelijk op de leeftijd van 28 jaar.

Bron: Volkskrant  ©PiepVandaag.nl