De populatie gieren wordt ernstig in haar voortbestaan bedreigd door het gebruik van Diclofenac in de vee-industrie. Dit medicijn is vooral bekend als ontstekingsremmer voor mensen, maar wordt ook gebruikt bij dieren. Recentelijk werd bekend dat het medicijn zonder tussenkomst van een dierenarts door veehouders in Italië en Spanje gekocht kan worden.

Gier - gieren
Kapgier (Necrosyrtes monachus) | Foto: Andre Botha

Het grootschalige gebruik van Diclofenac heeft dramatische gevolgen voor onder andere gieren. Natuurpunt en Birdlife roepen de Europese Unie op om het gebruik onmiddellijk te verbieden. Er zijn de afgelopen jaren enkele miljoenen euro’s besteed om de Europese giersoorten tegen uitsterven te behoeden. Die investering dreigt nu voor niets te zijn geweest.

Ook in India, Nepal en Pakistan is pijnlijk duidelijk geworden wat het gebruik van Diclofenac in de vee-industrie met de gierenpopulatie doet. In tien jaar tijd stierf 99% van het aantal vogels na het eten van dieren dat met het medicijn waren behandeld.

Het medicijn wordt vooral gebruikt om pijn bij oude en zieke dieren te verminderen, zodat ze langer door kunnen werken. Doordat de gierenpopulatie zo enorm is afgenomen blijven de karkassen van dieren langer liggen. Dat trekt zwerfhonden aan, wat uiteindelijk weer als resultaat had dat het rabiësvirus zich sneller verspreidde. In 2006 is in Zuid-Azië een algeheel verbod ingegaan op het gebruik van Diclofenac bij vee en nu pas begint de Indiase gierenpopulatie zich te herstellen.

In Europa komen vier soorten gieren voor, die allemaal beschermd zijn. De aasgier staat op de Rode lijst van IUCN. De populaties lammersgieren en de vale gieren hebben zich net weer enigszins hersteld en de monniksgier is geregistreerd als bijna in gevaar.

De EU en de lidstaten hebben volgens de Europese Vogelrichtlijn een wettelijk verplichting om gieren te beschermen. Daarbij moet ecologische schade vermeden worden volgens de bepalingen van de Europese medicatiewetgeving.

Bron:

©AnimalsToday.nl