Volgens nieuwe gegevens, die door de Guardian zijn geanalyseerd, is de uitstoot van koolstofdioxide nog sterker gestegen dan men eerder dacht, waardoor het twijfelachtig is geworden of gevaarlijke klimaatverandering nog te voorkomen zal zijn. De gegevens zijn bekend geworden toen regeringen in Rio de Janeiro vergaderden over de resultaten van de Rio+20 conferentie, die er voor zorg zou moeten dragen dat economische groei niet te veel ten koste zou mogen gaan van het milieu, maar waarvan activisten zeggen dat lang niet genoeg is bereikt om ernstige milieuproblemen te voorkomen.

Aarde
Foto: Wikimedia Commons

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is sinds 1992, toen de eerste milieutop in Rio werd gehouden en waarop regeringen overeenkwamen om de emissies te beperken,  met 48% gestegen. In 2010, dat het laatste jaar was waarvoor cijfers zijn vastgesteld, verklaarde de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) dat de mondiale uitstoot door energieconsumptie 31,8 miljard ton koolstofdioxide bedroeg, wat vergeleken met 2009 een stijging van 6,7% inhield, en aanzienlijk hoger was dan de vorige schatting, die vorig jaar door het International Energy Agency werd gedaan en die inhield dat in 2010 door de verbranding van fossiele brandstof een recordhoeveelheid van 30,6 miljard ton koolstofdioxide in de atmosfeer terecht was gekomen.

Stijgingen van deze orde van het gebruik van fossiele brandstoffen gaan de wereld waarschijnlijk ver over de temperatuursstijging van 2 graden Celsius leiden, die door wetenschappers nog veilig werd geacht. Boven die 2 graden zal de klimaatverandering waarschijnlijk catastrofaal en niet meer om te keren zijn.

Volgens nieuwe EIA gegevens is de koolstofdioxide- uitstoot van de VS weer gestegen, na een korte inzinking die door de financiële crisis en de recessie van 2008 werd veroorzaakt. De toename vond plaats ondanks de met veel bombarie gepaard gaande omschakeling van kolen op schaliegas, dat bij verbranding een lagere emissiewaarde heeft.

China, dat in 2006 de twijfelachtige eer genoot om de historische eerste plaats van de VS als grootste kooldioxideproducent over te nemen, liep in 2010 voorop met een uitstoot van 8,3 miljard ton – 15,5% meer dan het jaar daarvoor, en 240% meer dan in 1992. Hiermee is China alleen al verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de mondiale koolstofdioxide- uitstoot uit energie- 48% meer dan de VS.

Deze cijfers ondersteunen ook het vermoeden dat China meer koolstofdioxide uitstoot dan men tot voor kort dacht. Volgens waarnemers op de Rio+20 top van dit jaar heeft China zeker niet het voortouw genomen om landen te dwingen hun ambities op het gebied van het verminderen van milieu-effecten te vergroten.

De uitstoot door Groot-Brittanië verminderde, vergeleken met 1992, in 2010 met 8%. Hiermee zakte het land van de zevende naar de tiende plaats op de lijst van de uitstoot van koolstofdioxide door energieverbruik. Gibraltar heeft de twijfelachtige eer van de hoogste uitstoot van de wereld per inwoner: 135,5 ton koolstofdioxide per jaar, vergeleken met 8,5 ton voor Groot-Brittanië en 6,3 ton voor China.

Bron ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande