Rond het vliegveld Twente gaat, als het aan de verantwoordelijke bestuurders ligt, straks ruim 840 ha bos worden gekapt. Landschap Overijssel reageert verbijsterd.

Twente
©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

“Dit betekent namelijk dat vrijwel alle bos op de Lonnekerberg, het gehele landgoed ’t Holthuis, het Hartjesbos, een groot deel van het Lonnekermeer en een groot deel van Hof Espelo gekapt moet worden.”

Voor het Landschap zijn de gegevens reden om van de verantwoordelijke bestuurders openbaarheid van zaken te eisen. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben altijd volgehouden dat de luchthaven compact zou blijven en door groen omringd. Nu blijkt na bestudering van het ontwerpbesluit dat zo ongeveer alle bossen en bomen rondom het vliegveld gekapt gaan worden.

In het plan staat dat alle obstakels die boven de 80 meter boven NAP uitkomen en gelegen zijn binnen een straal van 4 kilometer rond de landings- en startbaan worden verwijderd, onder het mom van de vliegveiligheid. De stuwwal in dit gebied rijst op van 35 tot 55 meter +NAP. Alle bomen die dus boven de 45 meter +NAP zijn worden gekapt. Concreet betekent dit dat het gaat om een oppervlakte van meer dan 345 hectare.

Verder staat in het besluit dat voor onbelemmerd radar- en radioverkeer alle obstakels hoger dan 49,8 meter boven NAP binnen een straal van 1500 meter vanaf de landings- en startbaan verwijderd moeten worden. Aangezien bomen in dit gebied ruim 35 meter hoog kunnen worden, zou dit betekenen dat alle bomen binnen dit beperkingengebied gekapt moeten worden.

Op basis van deze bepalingen komt het totale gebied waar gekapt gaat worden uit op 840 hectare bos.

De bossen hebben een grote natuurwaarde en maken deel uit van de Ecologische hoofdstructuur. Sommige vallen onder Natura 2000.

Bron: Landschap Overijssel ©PiepVandaag.nl