Alleen al in de maand juli hebben zogenaamde wildbeheerders  op de Veluwe 1110 wilde zwijnen doodgeschoten.  Dat heeft de provincie Gelderland vorige week bekend gemaakt. Helaas is dat nog maar het begin. Want, om tot de gewenste zwijnenstand voor 2012 te komen,  “moeten” er nog 2000 dieren worden gedood.

Wilde zwijnen
Foto: Wikimedia Commons

Steeds wanneer ik dit soort berichten lees, verbaast het me met welke vanzelfsprekendheid de media berichten over het afschot van zwijnen. Meestal klinkt het als de spreekbuis van de jachtlobby. En helaas blijkt die bijzonder invloedrijk. Het gaat hier nota bene om een beschermde diersoort. Hoezo beschermd, denk ik dan.

De provincie noemt als een van de belangrijkste redenen voor het afschieten, hoe verzin je het:

Het belang van de dieren zelf.

Jaarlijks wordt 80% van de wilde zwijnen op de Veluwe afgeschoten en door deze grootschalige jacht wordt het averechtse effect bereikt. De zwijnenpopulatie wordt namelijk alleen maar groter, zo blijkt uit recent onderzoek. Grote jachtdruk verhoogt de voortplantingssnelheid.

De zwijnenpopulatie groeit dus al jaren explosief. Ja, en dat komt ook doordat de zogenaamde wildbeheerders zichzelf niet overbodig willen maken en ze de dieren dus bijvoeren. Hoe meer voedsel, hoe meer dieren.

Bovendien waken ze er ook wel voor om vrouwtjes af te schieten. Die laten ze lopen, zodat ze zich kunnen voortplanten en er volgend jaar weer wat te schieten valt.

Een veelgehoord argument is dat de zwijnen de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Maar, wat blijkt uit onderzoek van Marcel Vossestein: het aantal aan zwijnen toegeschreven verkeersongelukken is pas toegenomen nadat men is gaan jagen. Dat ligt ook eigenlijk wel voor de hand, als je even doordenkt. De dieren worden opgejaagd, raken in paniek en ja, dan rennen ze dus ook richting wegen.

Belangrijke beweegreden blijkt ook dat er zo af en toe een tuintje wordt omgeploegd. Ik zou zeggen: kijk in een willekeurige woonwijk. Overal staan hekjes en schuttingen. Zet er dan wat extra neer.

En dan tot slot het laatste onzin argument. Zwijnen hebben geen natuurlijk vijand meer. Dat klopt, maar feit is dat niet roofdieren de omvang van de populatie bepalen maar de hoeveelheid aanwezig voedsel. Natuurlijke selectie leidt tot een stabiele populatie en daar willen we toch naar toe!

De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend, die de minister verzoekt om een jachtvrij omheind gebied aan te wijzen, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ook graag willen. In dat gebied zou een aantal jaren niet gejaagd en bijgevoerd mogen worden. Dan kun je zien hoe goed de natuur zichzelf kan reguleren

Dat lijkt me nu nog eens een goed plan.