Stichting Animal Rights spant een kort geding aan bij de voorzieningenrechter tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft verleend voor het ‘opzettelijk verontrusten en doden van de grauwe gans, de kolgans en de brandgans.’

ganzen Animal Rights
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights:

“De jacht zorgt voor stress, angst en pijn bij talloze ganzen. Nederland is een ganzenland en geen schiettent voor jagers.”

De jagers in Zuid-Holland willen dit jaar zo’n 30% van de circa 115.000 grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen afschieten. Een flink deel van de ganzen wordt niet gedood maar wel geraakt. Vier op de tien ganzen in ons land vliegt rond met hagel in het lijf. Ganzen worden voornamelijk afgeschoten omdat ze grazen op graslandschappen dat bestemd is voor melkkoeien. De jacht is bedoeld om de populatie te beheren. De ontheffing is geldig tot november 2015.

Molenaar:

“Wij vinden dat de rechter de ontheffing voor de ganzenjacht nietig moet verklaren. De jacht is geen oplossing voor populatiebeheersing. Als je geen vogels in je tuin wilt dan moet je ze ook niet voeren. Het herinrichten van ons landschap waarbij rekening gehouden wordt met de gans is de enige duurzame oplossing. De gans hoort bij ons land.”

Uit het rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat de jacht ineffectief is en de groei van ganzenpopulaties niet oneindig is.

“De ganzenpopulatie reguleert zichzelf. Het voedselaanbod en het aanbod van geschikte broedplekken bepaalt met name het succes van voortplanting en daarmee de grootte van de populatie. Daarnaast wordt de belangrijkste predator van de gans, de vos, ook intensief bejaagd. Jagers creëren problemen en lossen niets op.”

Activisten van Stichting Animal Rights demonstreren donderdag 4 juni om 12:30 uur voor de ingang van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag. De zaak wordt om 13:30 uur door de voorzieningenrechter behandeld.

Stichting Animal Rights is op haar website een petitie gestart voor stopzetting van de ganzenjacht. Al bijna 10.000 mensen hebben de petitie getekend.

Persbericht Animal Rights


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.