CURAÇAO – Het illegaal dumpen van honden is een groot probleem op het eiland Curaçao. Ziekte, gebrek aan voedsel en medicijnen en verwaarlozing betekenen voor de dieren vaak hun doodvonnis. Sinds 4 oktober is een wetsaanpassing ingediend dat het dumpen of het op andere wijze ‘martelen’ van dieren verbiedt. Djoeke Gilliam van Stichting DOG behartigt de belangen van deze honden en bouwt aan een ‘hondensanctuary’ op het eiland. Met als doel honden met weinig perspectief voor de toekomst een veilig thuis te kunnen bieden.

Curaçao
Foto: Animals Today

Ieder jaar worden er op Curaçao grote aantallen honden door hun baasjes achtergelaten. Deze hondendump komt volgens Djoeke Gilliam niet persé vanuit ‘badwill’, maar wijdt het voor een groot deel aan onwetendheid. Om dit te doorbreken is volgens Djoeke educatie van groot belang, die naast haar werk bij Stichting DOG ook werkzaam is als onderwijzeres:

“De mentaliteitsverandering van de eilandbewoners is een langzaam traject. Het gaat niet alleen over hoe je met dieren omgaat, maar ook hoe belangrijk de juiste medische verzorging is. Neem bijvoorbeeld sterilisatie, daarmee hou je zwerfhonden populatie op het eiland enigszins onder controle.”

Naast veranderingen in mentaliteit is er ook een grote behoefte aan voldoende opvang voor de zwervende dieren. Er wordt al gewerkt met foster initiatieven, waarbij een hond (of een ander dier) tijdelijk bij een gastgezin wordt geplaatst tot het dier geadopteerd wordt. Maar dat is bij lange na niet voldoende voor de huidige aantallen. Djoeke:

“In het enige asiel op het eiland zit al jaren twee keer zoveel honden dan zou mogen qua capaciteit. Omdat er groot gebrek is aan opvang voor honden op Curaçao, bouwen wij zo’n ‘sanctuary’.”

Foto: Animals Today

Fundraising
Voor de bouw van de opvang heeft Djoeke een fundraising opgezet om geld en bouwmaterialen in te zamelen. Buiten geld zijn er nog blokken voor de muren, cement en hekwerk, 4 zeecontainers, hout en dakplaten nodig.

“Voor het draaiend houden van de stichting en het opzetten van de opvang heb ik een hoop spullen en geld nodig. Buiten mijn eigen geld dat ik in het project stop krijg ik ook fondsen via zogenoemde ‘OAB’s’ (op afstand baasjes). Een OAB doneert elke maand €40,- aan zijn/haar hondje, die daarmee de garantie van eten en medische verzorging krijgt. Daarnaast werk ik ook via ‘losse’ donateurs.”

Foto: Animals Today

Nieuwe wet
Op 4 oktober is er op Curaçao een nieuwe wet ingevoerd die het mishandelen van dieren strafbaar maakt, inclusief het dumpen van honden. Dit is volgens Djoeke een stap in de goede richting maar is nog niet voldoende.

“De voorzitter van de dierenbescherming heeft tijdens het overhandigen van de wetten gezegd dat hij het werk van Stichting DOG zeer aanprijst en hoopt dat het een voorbeeld is waarvan er meer zullen volgen. Dat is natuurlijk geweldig, maar de lokale bevolking vindt het nog erg vreemd. Er heerst een mentaliteit van ‘je gaat toch niet al je geld in zo’n opvang steken’? Toch hoop ik dat mensen door de invoering van de wet bewuster worden en beseffen dat dieren ook gevoel hebben. De overheid blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk. Zo moet er nu het verbod is ingediend wel hulp komen voor mensen die echt niet meer voor hun hond kunnen zorgen. En dat het voor mensen duidelijk wordt waar ze terecht kunnen.”

Het probleem met zwerfhonden op Curaçao is nog lang niet opgelost, maar er worden met initiatieven als dat van Djoeke en Stichting DOG behoorlijke stappen in de goede richting gezet.

“Ik hoop dat het hoger op de politieke agenda wordt gezet. Want een alleen een sanctuary is geen oplossing van het hondenprobleem op het eiland. Daarbij zijn educatie, sterilisatie en het chippen van de dieren ontzettend belangrijk. In de nieuwe sanctuary gaan wij met de educatie van de bewoners aan de slag. Er zullen altijd honden zijn die om wat voor reden dan ook tussen wal en het schip vallen en voor die honden hoop ik dat de sanctuary een gouden mandje kan zijn. Ruimte en vrijheid, geen hokken en vooral lekker jezelf kunnen zijn.”

Foto: Animals Today

Documentaire over de honden van Curaçao
Animals Today bezocht Curaçao afgelopen mei, om een reportage te maken over de honden. Stichting DOG is één van de organisaties waar is gefilmd. Karen Soeters sprak uitgebreid met Djoeke over het probleem op Curaçao, mogelijke oplossingen en haar visie op de toekomst. De documentaire zal begin 2018 worden uitgebracht.

De fundraising loopt van Stichting DOG loopt nog tot 2018, waarna er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe opvang. Djoeke:

“We hebben voor de fundraising nog een mooi schilderij van kunstenares Miriam Griffioen, “dogs on the move”, dat we gaan veilen. Ook gaan we op verschillende kerstmarkten staan met een spel waar leuke kerstprijzen mee te winnen zijn. Bezoekers kunnen voor een tientje een vierkante meter van de sanctuary ‘kopen’ en als je geluk hebt, ligt er op jouw vierkante meter een prijs.”

Ga voor meer informatie over Stichting DOG en donaties naar hun website.

©AnimalsToday Thomas van der Pol