In Amsterdam zijn maar liefst 5500 huisdieren gratis behandeld door dierenartsen, dankzij de zogenaamde ADAM-regeling. De ADAM-regeling – Amsterdamse Dierenhulp aan Minima – werd in 2016 ingevoerd, nadat de Partij voor de Dieren Amsterdam een jaar eerder een Voorstel voor Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid indiende. Hierin was onder andere te lezen dat de gemeente Amsterdam minima structurele financiële steun zou moeten geven ten bate van dierenartsbezoek door hun huisdier.

huisdieren gratis
Foto: Pixabay.com

Met de ADAM-regeling kunnen mensen met een laag inkomen met één huisdier één keer gratis naar de dierenarts voor een consult. Als blijkt dat een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente de helft van de kosten. De maximumvergoeding per jaar is €300.

Chippen en steriliseren
Om van de regeling gebruik te kunnen maken is het laten chippen van honden, katten en konijnen verplicht. Is het dier nog niet gechipt, dan doet de dierenarts dit gratis. Het steriliseren of castreren van honden, katten en konijnen wordt geheel vergoed tot € 100,-.

Sinds het invoeren van de ADAM-regeling in 2016 kregen ruim 1400 katten, honden en konijnen een gratis chip. 1000 dieren werden gesteriliseerd en nog eens 5500 keer zijn baasjes met hun zieke huisdier naar de dierenarts geweest.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de ADAM-regeling, moet een waardebon worden aangevraagd bij de Dierenambulance Amsterdam, die de regeling uitvoert. Op website van de Dierenambulance staat hoe dit moet, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke dierenartsen aan de regeling meewerken.

Bron: AT5, Amsterdam ©AnimalsToday Monique Van Dijk Armor