Foto: WikiMedia Commons

Opnieuw blijkt dat er wildproducten te koop zijn waarin vlees van andere diersoorten zit dan op het etiket staat, of mondeling wordt vermeld. Dit komt naar voren uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een tussenrapportage van 150 monsters toont aan dat de etikettering van 11 producten (ruim 7%) misleidend is. De situatie ten opzichte van vorig jaar (10% misleidend) lijkt daarmee licht verbeterd, maar is nog steeds zorgwekkend. Bovendien kan dit percentage nog stijgen, omdat er nog 9 verdachte monsters zijn waarbij een nadere analyse uitgevoerd moet worden.

Een aantal producten bevat helemaal geen wild en in andere gevallen bevatten ze naast wild ook andere vleessoorten. Vorig jaar onderzocht de NVWA ook de etikettering van vers wild vlees en wildproducten. Uit dat onderzoek van 266 monsters bleken 27 producten (bijna 10%) niet goed geëtiketteerd.

Tussentijdse resultaten
Van de 150 onderzochte monsters bleken 5 producten een andere samenstelling te hebben dan op het etiket stond. Voorbeelden hiervan zijn: gerookte ganzenborstfilet bleek eendenvlees te zijn, eendenrillette bevatte geen eendenvlees maar ganzen- en varkensvlees, reeragout bevatte hertenvlees, in wildragout werd geen herten- en ganzenvlees aangetoond terwijl dit wel op het etiket vermeld stond.

Bij 6 producten werden, naast de vleessoorten die op het etiket vermeld stonden, ook andere vleessoorten gebruikt: zo bevatte ‘wildgoulash’ rundvlees, ‘hazenpeper’ bevatte hertenvlees, in ‘kipragout’ werd kalkoenvlees aangetoond en in ‘lapin au feu’ werd varkensvlees aangetoond.

Op basis van de tot nu toe bekende onderzoeksuitslagen zal de NVWA 11 maatregelen nemen: 6 schriftelijke waarschuwingen en 5 boeterapporten.

Recidive
Uit het onderzoek blijkt dat 4 bedrijven net als vorig jaar in de fout gaan. Bij 2 van deze bedrijven is dit jaar hetzelfde product als vorig jaar bemonsterd. De etikettering bleek opnieuw misleidend te zijn.

Bron: nVWA


Consumenten en bedrijven kunnen bellen met 0800-0488.