Ook ballonoplatingen, verf en vuurwerk nu in vizier als vervuilers van de zee

Plastic troep in zee wordt beter aangepakt. Ook ballonnen, vuurwerk en verf vallen voortaan onder schadelijke bronnen die zouden moeten worden bestreden. Een ruime Kamermeerderheid steunde een motie van de Partij voor de Dieren die daarom vroeg.

plastic
Foto credit: epSos.de via Compfight cc

Plastic afval zorgt voor ernstige milieuvervuiling en dierenleed. Dieren raken verstrikt in achtergelaten vissersnetten en consumentenafval. In ons water valt plastic uiteindelijk in kleine deeltjes uit elkaar. De deeltjes veranderen het zeewater in een wereldwijde ‘soep’ van microplastics. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval de voedselketen binnen.

Tot nu toe werd vooral gekeken naar microplastics in cosmetica en plastic tasjes in zee. De Partij voor de Dieren wijst er al langer op dat ook veel ander afval uiteindelijk in zee terechtkomt, wat recent is onderschreven door het RIVM.  Zo hebben ballonoplatingen desastreuze gevolgen voor dieren. Vogels en zeedieren eten de ballonresten op, omdat ze die aanzien voor voedsel, waardoor ze sterven. En vogels die de touwtjes als nestmateriaal gebruiken kunnen verstrikt raken. Ook vuurwerk is door het RIVM benoemd als een belangrijke vervuiler.

Esther Ouwehand:

“Onze zeeën en oceanen zijn letterlijk de longen van de aarde maar we behandelen ze als afvalbak. Elke 24 uur stroomt er twee vierkante  kilometer plastic troep door de Maas naar zee. Dit plastic wordt in het zeewater een gigasoep van microplastics. Slecht voor de oceaan, slecht voor het leven in zee en slecht voor de mens.”

PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50Plus Baaij-Timmerman, 50Plus-Klein, D66, GroenLinks, PvdA en SP steunden de motie . Het Kabinet presenteert in december maatregelen om afval in zee  terug te dringen. De door het RIVM genoemde bronnen zullen hier nu bij worden meegenomen.

Ballonoplatingen worden steeds kritischer bekeken. Na vragen van de Partij voor de Dieren in Amsterdam besloot burgemeester Eberhart van der Laan af te zien van een ballonoplating ter ere van de kroning van Willem Alexander. De tienjarige tweeling Nick en Lisa Dekker uit Noordwijk schreef de Koning een brief waarin ze hem vroeg of hij zich als Koning wilde blijven inzetten voor schoon water, door duidelijk te maken dat ballonen oplaten geen goed idee is. Esther Ouwehand las hun brief voor in de Kamer en steunt de tweeling bij hun acties.

Nick en Lisa:

“Ballonnen zijn slecht voor de natuur; ze komen in zee en op het land. Dieren eten ervan en gaan ervan dood. Ballonnen zijn wel feestelijk, maar een slecht idee.”

Persbericht Partij voor de Dieren