Op vrijdag 29 september trad de eerste Spaanse nationale dierenbeschermingswet in werking. Op 16 maart jongstleden werd de wet door het Spaanse Congres aangenomen. De wet is een belangrijke stap voor Spanje. Veel dieren zullen van de wet profiteren, maar andere dieren niet: dieren in de intensieve veehouderij, de stieren uit de stierenvechtsector en de jachthonden zijn uitgezonderd van bescherming van de wet.

dierenbeschermingswet
Spaanse dierenbeschermingswet in werking getreden | Foto: publiek domein

Helaas is de bescherming van stieren en koeien voor stierengevechten én jachthonden een gevoelig onderwerp in Spanje. Jachthonden werden aan het begin wel opgenomen in het wetsvoorstel, maar onder druk van de jachtlobby besloot de socialistische regeringspartij PSOE om ze uit de wet te halen. Stieren werden vanaf het begin niet opgenomen omdat de wet het dan waarschijnlijk niet zou halen.

Stappen dierenbeschermingswet

Ondanks het feit dat de dierenbeschermingswet niet ver genoeg gaat in het beschermen van dieren in Spanje, is het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) van mening dat de wet wél een positieve ontwikkeling is. Met iedere nieuwe regering kunnen volksvertegenwoordigers en dierenwelzijnsorganisaties samenwerken voor het aanpassen en verbeteren van de wet. Daarnaast beschermt de wet veel dieren wel. Wat ook positief is, is dat de autonome regio’s hun eigen dierenwelzijnswetten hebben. Bovendien dient de nationale wet als basis voor de wetten in de autonome regio’s. De regionale wetten zullen de nationale wet aanvullen. Zo werd recentelijk in de regio Valencia besloten dat jachthonden daar wél onder de bescherming vallen van de dierenwelzijnswet.

jachthonden
Foto: publiek domein

Belangrijkste punten

Ook is de strafwet (Código Penal) aangepast op een aantal punten die te maken hebben met misdaden tegen dieren. De belangrijkste aanpassingen van de nieuwe dierenbeschermingswet en strafwet zijn als volgt:

 • No kill-beleid voor honden en katten. Dit heeft grote gevolgen voor dodingsstations in Spanje
 • Verbod op circussen met wilde dieren
 • Verbod op hanengevechten
 • Verbod van gebruik van dieren voor draaimolens
 • Verbod van gebruik van dieren in festivals (romerías, eventos feriados) tijdens hoge temperaturen en/of het afsteken van vuurwerk. Daarnaast moeten de dieren de beschikking hebben tot water en voedsel
 • Ethisch populatiebeheer van kolonies van zwerfkatten. Dit houdt in dat katten worden gesteriliseerd en teruggezet in hun leefomgeving. Daarnaast krijgen alle katten een microchip. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het steriliseren. De autoriteiten zorgen voor de kosten
 • Er komt een beperking voor het fokken van huisdieren door particulieren. Fokken kan alleen uitgevoerd worden door mensen die als fokker geregistreerd staan
 • Alle katten die ouder zijn dan zes maanden moeten gesteriliseerd zijn en krijgen een microchip. Wie zijn kat niet wil laten steriliseren, moet zich verplicht registreren als fokker
 • Hondeneigenaren moeten een gratis cursus volgen voor het verantwoordelijk houden van honden. Bovendien moeten ze een aansprakelijkheidsverzekering aanschaffen voor schade aan derden
 • De verkoop van huisdieren in winkels en het tentoonstellen ervan voor commerciële doeleinden is verboden
 • Huisdieren die in open ruimtes leven, moeten toegang hebben tot schoon water en voedsel
 • Honden en katten kunnen niet langer gehouden worden in terrassen, balkons, patio’s, auto’s, etc.
 • Verbod op gebruiksvoorwerpen die de bewegingsvrijheid van een dier beperken of tegengaan (behalve bij dierenartsbehandelingen)
 • Dieren mogen niet langer dan drie dagen alleen gelaten worden zonder supervisie. Bij honden is dit maximaal 24 uur
 • Er komt een positieflijst voor huisdieren. Primaten, bedreigde diersoorten of giftige dieren zijn uitgesloten
 • Naasr de dierenbeschermingswet komt er een primatenwet
 • Er komen staatsregisters voor de identificatie van huisdieren, fokkers en mensen met een houdverbod
 • Er worden instituties gecreëerd die dierenmishandeling en het in de steek laten van dieren moeten tegengaan
 • Er komen protocollen voor het evacueren van dieren in rampen zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen en vergelijkbare natuurverschijnselen
Huisdieren mogelijk binnenkort verboden in Iran
Doto: publiek domein

Dierenbescherming

Dit is de eerste nationale dierenbeschermingswet van Spanje. Opvallend aan de wet is het creëren van instituties die de controle, het toezicht en het opstellen van maatregelen tegen dierenmishandeling en het voorkomen van verwaarlozing op staatsniveau zullen ondersteunen. De wet bevat een actieplan om dit doel te bereiken.

Daarnaast wordt er een centraal systeem opgericht van registers voor dierenbescherming, komen er statistieken om de stand van zaken op het gebied van dierenbescherming in de Spaanse samenleving als geheel te volgen. Ook komt er een nationaal plan voor dierenbescherming, dat doelstellingen en acties zal bevatten om “dierenmishandeling in al haar aspecten uit te roeien in onze samenleving”.

Bron:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer