Volgens drie voormalige leiders van de Verenigde Naties, zal het milieu drastisch en onomkeerbaar veranderen door de kloof tussen politieke beloftes en actie. Als overheden wereldwijd niet de nodige stappen zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zal dit volgens hen leiden tot ‘catastrofale’ milieuschade.

catastrofale milieuschade
Huidig politiek beleid zal leiden tot catastrofale milieuschade volgens VN-leiders | Foto: Pixabay

Drie voormalige leiders van de Verenigde Naties – Michael Zammit Cutajar, Yvo de Boer en Christiana Figueres – waarschuwen in The Guardian dat het tekortkomende milieubeleid van overheden over de hele wereld zal leiden tot ‘catastrofale’ milieuschade. Volgens hen is de wereldwijde politiek er systematisch niet in geslaagd om haar beloftes op het gebied van klimaat na te komen. Zowel Cutajar, de Boer als Figueres zijn uitvoerend secretaris voor het UN Framework Convention on Climate Change geweest, een voorloper op het Parijsakkoord.

Zij schrijven dat de maatregelen die de Westerse wereld tot nu toe heeft genomen om de klimaatcrisis aan te pakken zeer ‘teleurstellend’ zijn. Deze landen brengen hun uitstoot niet snel genoeg terug, en hebben armere landen onvoldoende financieel bijgestaan om met de impact van klimaatschade om te gaan. De wereldleiders moeten beter luisteren naar ‘de stem van het volk’ en het bestrijden van klimaatverandering als prioriteit beschouwen, aldus Cutajar, de Boer en Figueres.

https://twitter.com/WendelaWaller/status/1533429436103671812

Loze beloftes

Er bestaat een grote, gapende kloof tussen wat overheden beloven te doen om het klimaat te beschermen en daadwerkelijke actie, schrijven de voormalige leiders. Tijdens de Cop26-top in november vorig jaar hebben wereldleiders met elkaar afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius in vergelijking met het pre-industriële tijdperk – dit is de uiterste limiet waarop onze veiligheid nog gewaarborgd kan worden volgens wetenschappers. Voor deze top hadden overheden nog afgesproken om de opwarming te beperken tot 2,0 graden.

Tot nu toe is er echter weinig veranderd. Want hoewel de beloftes zijn aangescherpt, is de nodige beleidsvorming om dit te bereiken uitgebleven. De maatregelen waarmee de wereldwijde politiek tot nu toe is gekomen, zullen leiden tot een veel grotere opwarming van ten minste 2,7 graden en misschien wel 3,6 graden. Bij deze opwarming zal onomkeerbare schade aan het klimaat definitief het gevolg zijn. Zo’n hoge opwarming zal leiden tot extreem weer, zeespiegelstijging en onherroepelijke veranderingen in het wereldwijde klimaat.

https://twitter.com/DrCSWilliam/status/1533874998456328192

Schrikwekkende toekomst

Cutajar, de Boer en Figueres schrijven dat het rampzalige gevolgen zal hebben als overheden hun beloftes niet aanvullen met concrete actie en passend beleid. Ze wijzen op het rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC) dat eerder dit jaar werd gepubliceerd. Het rapport, dat werd omschreven als een ‘atlas vol ellende’, liet de wereldwijde vernieling zien die klimaatverandering zal brengen als we niet snel onze uitstoot van broeikasgassen terugbrengen tot 0. Aldus de voormalige VN-leiders:

“De vele incidenten van extreem weer in 2022 laten zien dat we geen tijd hebben om te verliezen. Hoe verder klimaatverandering zich ontwikkelt, hoe zekerder we zijn van een toekomst vol mislukte oogsten, voedseltekorten, en andere problemen zoals zeespiegelstijging, overstromingen, droogte en woestijnvorming.”

Energietransitie

Ondanks de vele politieke spanningen in de wereld, benadrukken Cutajar, de Boer en Figueres dat het ook zeker in deze onrustige tijden cruciaal is om in te zetten op klimaat. Nu de energie- en voedselprijzen hoger dan ooit zijn, wijzen ze erop dat het nog belangrijker is om over te stappen op schone, groene energie. Nu groene energie financieel steeds aantrekkelijker wordt en kan concurreren met fossiele brandstoffen, wordt een snelle energietransitie steeds logischer:

“Tenzij je heel erg vastzit in de wereld van fossiele brandstoffen, is er geen reden om niet over te schakelen naar schone energie. Veel bedrijven begrijpen al hoe belangrijk het is om tijdig actie te ondernemen op dit punt. Maar het eerste duwtje moet vanuit overheden komen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner