Recentelijk is in het Gelderse dorp Hierden wederom de vogelgriep op pluimveebedrijven vastgesteld waardoor er 114.300 eenden en leghennen zijn afgemaakt. Op één van de getroffen bedrijven werd het virus afgelopen februari ook al vastgesteld. Nu, drie maanden later, is er opnieuw een uitbraak.

eenden
Vogelgriep in Hierden: 114.300 dieren afgemaakt | Foto (staleenden): Wakker Dier

De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde afgelopen week dat op twee pluimveebedrijven vogelgriep is geconstateerd. Het gaat waarschijnlijk om de zogenoemde hoogpathogene variant, die zeer besmettelijk en dodelijk is. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden op een bedrijf ongeveer 100.000 eenden afgemaakt. In februari zijn er op deze locatie ook al zo’n 53.000 eenden vergast. Op een ander bedrijf worden zesduizend eenden en 8.300 kippen gedood. De besmetting van deze bedrijven is ontdekt door screening door de NVWA vanwege de ligging in het zonegebied van 1 kilometer dat is ingevoerd nadat een eendenbedrijf in Hierden op 7 juni getroffen werd door vogelgriep. Daar werden zo’n zevenduizend eenden afgemaakt.

Het derde bedrijf uit de 1 kilometerzone was negatief in de screening. Dit bedrijf wordt dagelijks intensief gemonitord op de gezondheid van dieren en bemonsterd op vogelgriep. Vanaf 7 juni is tegelijkertijd het vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer van de geruimde bedrijven ingevoerd. Dit houdt in dat binnen deze 10 kilometerzone er geen vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met pluimvee vervoerd mag worden. Ook geldt dit voor mest van vogels en het gebruikte strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden er regels voor de jacht, in dit gebied is onder andere verboden om te jagen op eenden of daar waar het watervogels kan verstoren.

Ophokplicht

Sinds 2 mei is dit weer de eerste grote vogelgriepuitbraak in Nederland. Toen werden er ruim 90.000 kippen afgemaakt in Lunteren. Voor die tijd verspreidde het virus zich snel. Er geldt al vanaf 26 oktober 2021 een ‘ophokplicht’ voor pluimveehouders. Al het pluimvee op de bedrijven moet verplicht binnenblijven. Voor hobbyhouders geldt een landelijke afschermplicht, ofwel zij moeten hun vogels beschermen tegen uitwerpselen van wilde vogels door ze bijvoorbeeld in een volière te houden. Op 3 juni liet Minister Staghouwer (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de situatie in Nederland ‘nog te onrustig is’ om landelijke of regionale maatregelen in te trekken. In België is de ophok- en afschermplicht niet meer van kracht sinds 14 mei, alsook in sommige delen van Duitsland is het verplicht ophokken van vogels niet meer verplicht.

 

Uit de lucht vallen

De wilde vogels vallen bij bosjes neer in Nederland door vogelgriep. Zo zijn er op Texel in één week tijd meer dan honderd dode sterns geraapt. De vogels worden nog onderzocht, echter heeft de Texelse boswachter Jerome van Abbevé sterk het vermoeden dat het om vogelgriep gaat. Zijn advies is om niet bij een dode vogel in de buurt te komen en honden goed aangelijnd te houden, want het virus is ook besmettelijk voor mensen en honden.

Door het hele land worden ongewoon grote aantallen dode vogels gevonden in de kolonies van grote sterns, mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. Een aantal dode lepelaars die zijn gevonden bij Krammer-Volkerak, zijn door de Wageningen Bioveterinary Research onderzocht: de dieren zijn bezweken aan het vogelgriepvirus. Van Abbevé verwacht dat dit ook de doodsoorzaak is voor de ruim honderd dode sterns, vertelt hij aan EditieNL:

“Het kan bijvoorbeeld ook voedselvergiftiging of honger zijn. Maar dat lijkt me sterk. Het gaat echt om grote aantallen en in Engeland zijn ook meerdere kolonies positief getest.”

Om verspreiding van het virus, zowel onder andere vogels als onder mensen en honden te voorkomen, is het belangrijk om de dode vogels zo snel mogelijk weg te halen. De vogelgriep werkt normaal gesproken namelijk net zoals de griep onder mensen. Volgens Ellen van Praag van de dierenambulance De Ronde Venen, zijn de dode vogels zelfs gevaarlijk. Zij adviseert:

“Doe het niet zelf, bel altijd iemand. Als de vogels nog in leven zijn, halen wij ze op. Anders kun je het beste de gemeente bellen. Dan komen er mensen in speciale pakken om de dieren op te halen.”

Voor boswachter van Abbevé is het rapen van dode vogels lastiger:

“De vogels hebben een rustplek waar ze naartoe gaan als ze zich niet lekker voelen. Daar overlijden de meeste. Die willen we weghalen om verspreiding tegen te gaan natuurlijk, maar het is ook broedseizoen dus we willen niet te veel gezonde vogels storen. Dat maakt het soms ingewikkeld.”

Het is zeer verontrustend omdat normaal gesproken de vogelgriep vooral overheersend is in de winter. Het lijkt een steeds groter probleem te worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman