In april van dit jaar kondigde South African Airways (SAA) nog groots aan voortaan geen jachttrofeeën van bedreigde dieren meer te vervoeren. Maar dit goede nieuws is van korte duur geweest. Vorige week verscheen er een intern bericht van SAA aan haar medewerkers waarin werd gemeld dat het embargo per direct is teruggedraaid.

South African Airways
South African Airways | Foto: Darren Olivier via Compfight cc

In april stelde South African Airways een embargo in op het vervoer van trofeeën van een aantal dieren zoals neushoorns, olifanten, leeuwen en tijgers. De aanleiding van dit embargo was de vondst van illegaal verkregen jachttrofeeën, verstopt in kisten met machine-onderdelen. Andere grote vliegmaatschappijen zoals Qatar Airways, Lufthansa, Emirates Airlines en Singapore Airlines reageerden hierop door ook een embargo in te stellen.

In de memo van afgelopen maandag, schrijft manager Lerato Mophethe dat SAA sinds het embargo met het DEA (Department of Environmental Affairs) om de tafel heeft gezeten. Jachttrofeeën van bepaalde diersoorten worden per direct weer vervoerd door SAA, het gaat hierbij om lichaamsdelen van neushoorns, olifanten, tijgers en leeuwen.

“We hebben besloten om het embargo te herzien, nadat het DEA ons verzekerd heeft dat extra maatregelen zullen worden genomen, zodat regels omtrent vergunningen en documenten worden nageleefd. Indien nodig zullen de relevante natuurbeschermingsautoriteiten de trofeeën en documenten inspecteren.”

Het DEA heeft al aangegeven in gesprek te willen gaan met andere vliegmaatschappijen met een embargo op jachttrofeeën. Nu SAA het embargo heeft teruggedraaid, is de hoop gevestigd op andere vliegmaatschappijen om voet bij stuk te houden.

Bronnen: Traveller24.news24.com & Gov.za ©PiepVandaag.nl Lenny Haanen