Binnen 200 jaar dreigt een groot aantal ijsplaten rond het Zuidpoolgebied te verdwijnen. Oorzaak is het ‘oplossen’ van de sneeuwlaag die op de platen ligt. De kans op het in stukken breken wordt hierdoor vergroot. Op den duur verdwijnen de ijsplaten, is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

CryoSat-2 - sneeuw
CryoSat-2 die metingen verricht naar ijskappen en zee-ijs

De wetenschappers combineerden een berekeningsmodel voor het toekomstige klimaat, gebaseerd op CO2-uitstoot, met een sneeuwlaagmodel dat de dikte van de sneeuw op de ijsplaten voorspelt. Hieruit concludeerden de wetenschappers dat de dikte van de sneeuwlaag de overlevingskansen van de ijsplaat beïnvloedt.

“In sneeuw zitten luchtbelletjes waarin het smeltwater kan herbevriezen. Zolang er sneeuw is, ontstaan er geen meren op de ijsplaten, maar bevriest het smeltwater in de sneeuw. Door de opwarming van de aarde smelt er meer sneeuw, worden de sneeuwlagen dunner en is het lang niet meer zo vanzelfsprekend dat al het smeltwater herbevriest”, aldus Peter Kuipers Munneke, onderzoeker en NOS-weerman in een interview met Scientias.nl.

Rondom het Zuidpoolgebied breken vaker grote ijsplaten af, soms wel ter grootte van een hele provincie en honderden meters dik. Uit beelden van de CryoSat2-satelliet bleek dat ook het zeeijs op de Noordpool sneller smelt dan gedacht. Vergeleken met 2011 was in de zomer van 2012 liefst 900 kubieke kilometer minder ijs aanwezig in het Noorpoolgebied. Dit is een afname van meer dan 50% meer dan wetenschappers hadden voorspeld. Over een aantal jaar is de Noordpool waarschijnlijk helemaal ijsvrij. Dit zal grote gevolgen hebben voor de natuur.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven

Omroep Piep!