In de laatste aflevering van het VTM-programma ‘Cathérine’ zijn wetsinbreuken te zien in de vetmesterij van de Belgische varkensboer Bart Vergote. Biggen kregen vaccins toegediend door een onbevoegd persoon en hun staartjes werden systematisch afgebrand. Varkensboer Vergote meent alles beter te weten dan de wetgever en lapt de voorschriften aan zijn laars. Animal Rights dient een klacht in.

Belgische varkensboer
Overtredingen bij Belgische varkensboer Bart Vergrote | Foto: screenshot VTM, via Animal Rights

De aflevering opent met beelden waarop te zien is hoe de Belgische varkensboer Vergote Cathérine Moerkerke toelaat om biggen te vaccineren. Een illegale handeling, stelt professor Sarne De Vliegher (UGent). In principe dient het vaccineren uitgevoerd te worden door een dierenarts. Er zijn uitzonderingen voorzien waarbij de varkenshouder zelf mag overgaan tot vaccineren, maar de handeling mag in geen geval gesteld worden door een externe persoon, zoals in dit geval de presentatrice van een televisieprogramma.

Belgische varkensboer
Foto: screenshot VTM, via Animal Rights

Couperen biggenstaartjes
Veertien minuten later in de uitzending is het weer prijs. Boer Vergote gaat over tot het routinematig couperen van biggenstaartjes als preventieve maatregel tegen staartbijten. In het Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen is vastgelegd dat couperen niet routinematig mag gebeuren, maar enkel en alleen wanneer reeds kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten.

Het verbod op routinematig couperen is er niet voor niets gekomen. Onderzoek toont aan dat het een pijnlijke ingreep betreft die geen echte oplossing biedt:

“…daar het probleem van staartbijten naar oorbijten kan verschuiven (Goossens et al., 2005). Bovendien kan het couperen van staarten niet altijd uitbraken van staartbijten en staartletsels verhinderen (Moinard et al., 2003). In gecoupeerde staarten kunnen zich bovendien neuroma’s (woekeringen van zenuwcellen) ontwikkelen waarbij gesuggereerd wordt dat deze dieren aan fantoompijnen kunnen lijden (Schrøder-Petersen en Simonsen, 2001).”

Belgische varkensboer
Foto: screenshot VTM, via Animal Rights

Gedoogbeleid
Hoewel er al sinds 1994 een Europees verbod op het routinematig couperen van varkensstaarten van kracht is, is België één van de lidstaten waar nog steeds een gedoogbeleid wordt gevoerd. Nochtans zijn oorzaken en oplossingen rond staartbijten gekend. Varkens zijn van nature verkenners. Als ze te weinig stimulansen uit hun omgeving krijgen, is het risico op gedragsstoornissen zoals staartbijten groot. De huisvestingsnormen in de Vlaamse varkenssector zijn zo minimaal dat de varkens zich stierlijk vervelen. In Zweden, Finland en Zwitserland lukt het varkensboeren wel om het probleem te beheersen door de dieren meer ruimte en stalverrijking te bieden.

Handhaven
Bij het begin van het nieuwe jaar kondigde minister Weyts aan dat 2018 een keerpunt wordt in de strijd voor meer dierenwelzijn. Voortaan zal in Vlaanderen streng opgetreden worden tegen dierenwelzijnsinbreuken.8 Animal Rights heeft haar raadsman Anthony Godfroid verzocht om bij de inspectiedienst Dierenwelzijn klacht in te dienen tegen varkensboer Vergote omwille van de door VTM gefilmde inbreuken. Lucas:

“Het is nu of nooit voor minister Weyts en zijn inspectiedienst om de dierenwelzijnswetten daadkrachtig te handhaven.”

Persbericht Animal Rights