Drie dagen later houdt het incident nog veel mensen bezig. Via de media en sociale media wordt er veel over gesproken en gediscussieerd.

Politie - hondengedragscentrum beschoten
Politie in gesprek met de jagers

Maar niet alleen bij de mensen leeft het incident, ook bij Staatsbosbeheer! Inmiddels hebben we contact gehad met Boswachter Marcel Douma, die daar belast is met de portefeuille faunabeheer. Marcel geeft aan dat Staatsbosbeheer helemaal geen jachtopzichters heeft in deze regio, en deze jagers zeker niet van Staatsbosbeheer zijn. Bovendien is het, zo deelt hij ons mee, zelfs strafbaar om je voor jachtopzichter uit te geven als je dat niet bent. Als bevoegd opsporingsambtenaar is hij nu, in samenwerking met de politie, bezig met een grondig onderzoek naar deze zaak. Vanwege het kordate handelen van Judith, waardoor we beschikken over foto’s van het voorval, en omdat we vanaf het eerste moment de samenwerking met de politie hebben opgezocht, is er veel informatie beschikbaar. Op dit moment is er intensief contact tussen Staatsbosbeheer, de politie en Pack Leader. Zodra we meer weten, melden we dat via PiepVandaag.nl.

Maar even los van de feitenverzameling die nu gaande is, wil ik ook graag iets kwijt over de reacties die hier en daar worden geplaatst. Wat me opvalt zijn de emoties van beide kanten en de verdediging van een deel van de mensen uit de jagerswereld. Niet zozeer richting de feiten die de jagers hebben gepleegd, maar meer een soort van voorgeprogrammeerde reactie om te kijken wat de ander, Judith en ik in dit geval, hebben fout gedaan om daarmee te proberen de jagers vrij te pleiten. Het zou voor mij veel logischer en zeker wat sympathieker zijn, als men zich distantieert van wat er is gebeurd. Ik voel me heel comfortabel hoor, om afstand te nemen van sommige uitspraken van mensen – ongetwijfeld goed bedoeld in de zin van dierenwelzijn -, maar ze gaan mijn fatsoensnormen te buiten en daar sta ik dan simpelweg niet achter.

Laat ik het even vergelijken met mijn eigen hobby: motorrijden. Motorrijders zijn er over het algemeen heel makkelijk in om de motorrijders die zich asociaal of zelfs levensgevaarlijk gedragen, af te vallen. Deze groep zorgt immers voor het in diskrediet brengen van de hobby en dat wordt niet gewaardeerd! “Innemen dat rijbewijs!” is dan ook een veel gemaakte opmerking van collega-motorrijders. Zo ook zou het een aantal jagers of liefhebbers van de jacht sieren om direct afstand te nemen van wat er is gebeurd, in plaats van geëmotioneerde reacties te plaatsen zoals nu aan de orde is. Zo wordt bijvoorbeeld gereageerd op het feit dat op de foto zichtbaar is dat mijn auto de auto van de jagers blokkeert. Dat zou volgens sommigen strafbaar zijn. Hoewel het duidelijk is dat mijn auto ervoor staat, is het niet duidelijk dat de auto van de jagers werkelijk geblokkeerd is. Ik zou dus makkelijk kunnen ontkennen dat de auto geblokkeerd is, net zoals de jagers ontkennen dat ze in onze richting hebben geschoten… Maar dat is dan misschien het verschil tussen iemand die zijn verantwoordelijkheid draagt voor zijn acties en degenen die dat niet doen. Gewoon zwart op wit, ik heb inderdaad mijn auto voor de auto van de jagers geparkeerd. En ik heb de heren ook proberen staande te houden door voor de auto te gaan staan. Dit alles geheel binnen de bevoegdheden die ik op dat moment had.

De reactie van een aantal sportschutters die we kennen, is dat ook daar geldt dat er geen tolerantie is naar ‘sportschutters’ die deze hobby in diskrediet brengen. Dat jagers het zo fanatiek en geëmotioneerd voor elkaar op lijken te nemen als er een jachtaktehouder in de fout gaat, wekt alleen maar de indruk dat het merendeel van de jachtaktehouders het helemaal niet zo nauw neemt met de regels. En dat zij daarom constant bang zijn dat ze hun akte kwijt raken. Ik heb nooit de angst dat ik mijn motorrijbewijs kwijt raak hoor, behalve als ik het gas te ver opendraai…

Judith en ik laten deze zaak absoluut niet rusten voordat alle feiten boven water zijn! Ook vanuit Staatbosbeheer wordt hard gewerkt om alle feiten helder te krijgen en dit wordt door ons erg gewaardeerd! Wordt vervolgd!

©PiepVandaag.nl Bert van Straten, Pack Leader

Omroep Piep!