Uit nieuw onderzoek blijkt dat de hoorn van neushoorns steeds kleiner wordt. Dit lijkt verband te houden met de constante jacht op deze dieren. Exemplaren met een grote hoorn worden gestroopt en verdwijnen uit de genenpoel, waardoor genen voor kleinere hoorns de overhand krijgen.

Neushoorn krijgt vanwege jacht steeds kleinere hoorn
Genen voor kleinere hoorns krijgen de overhand | Foto: publiek domein

Er wordt al eeuwenlang jacht uitgevoerd op neushoorns. Als statussymbool, maar ook omdat veel mensen geloven dat de hoorn van het dier helende krachten bezit. Voor de witte neushoorn betekent dit dat deze bijna uitgestorven is. Ook andere neushoornsoorten staan op de lijst van dieren die ernstig bedreigd zijn. Gelukkig valt er een verschuiving te zien in de menselijke perceptie van neushoorns. In de 19de eeuw – tijdens het Europees imperialisme – werden zij vooral als jachttrofeeën afgebeeld, maar inmiddels, sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, wordt de neushoorn steeds meer weergeven in een context van natuur(behoud).
.

Neushoornstropers krijgen samen 105 jaar celstraf

.
Nu blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Helsinki dat de stroop niet alleen impact heeft op de aantallen neushoorns, maar ook op hoe zij eruit zien! Er is bij vijf verschillende soorten (zwart, wit, Indisch, Sumatraans en Javaans) naar foto’s gekeken van de hoorn over verloop van tijd. Deze foto’s waren afkomstig uit de enorme verzameling foto’s van het Rhino Resource Center in Utrecht, een collectie van de afgelopen 150 jaar. In totaal werd er gebruik gemaakt van meer dan 3.000 afbeeldingen. De lengte van de hoorn werd bepaald in verhouding tot de grootte en het gewicht van de neushoorn. Daaruit concludeerden de Finse onderzoekers dat bij alle soorten de hoorn kleiner is geworden:

“Omdat er nog altijd wordt gejaagd op exemplaren met grote hoorns, planten neushoorns met kleinere hoorns zich relatief vaker voort. Dat resulteert in nieuwe generaties met nog kleinere hoorns.”

.

Neushoorn krijgt vanwege jacht steeds kleinere hoorn
Nieuwe generaties met kleinere hoorns | Foto: publiek domein

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift People and Nature. Deze afname van hoornformaat heeft belangrijke gevolgen voor de ecologie van neushoorns. Zo kan het een nadelig effect hebben op verdediging en voorplanting. Ook zal de druk op neushoornpopulaties verhogen, omdat er meer gestroopt moet worden om aan dezelfde hoeveelheid hoorn te komen. De wetenschappers komen tot deze conclusies binnen de context van een breder onderzoek naar de morfologie en menselijke perceptie van neushoorns. Verder onderzoek zal uitgevoerd worden om deze evolutionaire verandering verder te onderbouwen.

Artikelen:

#GNvdD: Neushoorn met afgehakte hoorn na 30 operaties terug in het wild

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap