Een groepje jongeren uit North Carolina (VS) kwam onlangs negatief in het nieuws, nadat ze twee berenwelpen uit een boom hadden getrokken om selfies met de dieren te maken. Hoewel alles op beeld is vastgelegd, hebben de autoriteiten van de Amerikaanse staat te kennen gegeven de tieners niet te vervolgen.

Selfies maken met berenwelpen in North Carolina niet bestraft
Selfies maken met berenwelpen in North Carolina niet bestraft | Foto: screenshot video Inside Edition/YouTube

Helaas hebben te veel mensen geen enkel benul hoe je moet omgaan met wilde dieren, zoals wel blijkt in een video uit Asheville, North Carolina. Zichtbaar is hoe een groepje jongeren probeert om twee berenwelpjes uit een boom te rukken. Nadat een jonge vrouw daarin slaagt, houdt ze het dier vast om er foto’s mee te maken. Per ongeluk laat ze het dier daarna uit haar handen vallen.

Ongestoord verder

Hoewel omstanders de jongeren hierop aanspreken en verzoeken om de dieren met rust te laten, gaan de jongeren ongestoord verder met hun eigen plannen. Nadat de jonge diertjes op beeld zijn vastgelegd, laten de jongeren de welpjes achter.
.

.
Bij lokale instanties werd melding gemaakt van het voorval, waarna geprobeerd werd om de welpjes op te sporen. Een welp werd in lethargische en bange toestand gevonden; de ander bleek spoorloos te zijn. Dat het dier niet gevonden kan worden, is zorgwekkend. De jonge beer kan zichzelf nog niet redden en is dus nog afhankelijk van zijn moeder. Het is dan ook de hoop dat het jong zijn moeder heeft teruggevonden. Het aangetroffen welpje is naar een rehabilitatiecentrum gebracht. Het zou nu naar omstandigheden goed gaan met de berenwelp.  Het plan is om het jonge dier later dit jaar weer uit te zetten in de natuur.

Consequenties selfies maken met berenwelpen

Verwacht werd dat de autoriteiten van North Carolina consequenties zouden verbinden aan de gedragingen van de groep jongeren. Volgens de lokale wetten is het namelijk strafbaar om opzettelijk schade toe te brengen aan wilde dieren of deze te intimideren (North Carolina General Statutes). Bovendien zijn er wetten opgesteld die specifiek zien op de bescherming van de zwarte beer: het is ten strengste verboden om zwarte beren te vangen en deze te houden.
.

.
Met de aanwezigheid van deze wetten zou je vermoeden dat de jongeren geschikte kandidaten zijn voor een passende straf. Maar de autoriteiten in North Carolina denken daar anders over. Omdat de jongeren de beren na het poseren voor de foto meteen vrijlieten, is volgens de autoriteiten geen sprake van het ‘houden’ van de zwarte beren. Ook denken de autoriteiten dat dit een op zichzelf staand incident was.

Herinnering of signaal?

De wetsbepalingen zijn in deze zaak dus erg coulant geïnterpreteerd. De instanties hopen dat dit incident voor anderen een educatief moment is. Een herinnering om afstand te houden en wilde dieren met rust te laten. Wel lieten de autoriteiten weten dat ze een stevig gesprek hebben gevoerd met de daders om hen erop te wijzen dat hun gedrag roekeloos en schadelijk voor de dieren was.

De beslissing kreeg maar weinig bijval. Veel lokale burgers vinden dat dit gedrag wel degelijk een straf verdient, om een signaal over te brengen dat dit echt niet kan. Er is dan ook deze week een petitie gestart die de autoriteiten verzoekt om de jongeren alsnog te vervolgen. De politie heeft echter al aangegeven dat de petitie geen enkel verschil zal uitmaken in hun beslissing om al dan niet te gaan vervolgen.

Bronnen (a-z):

Karen’s vlog: Maak geen selfies met wilde dieren (video)

Ingezonden brief: Wilde dieren komen niet uit een Disney-film

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius