Foto: Sea Shepherd

In een zeer zeldzaam voorbeeld van extreme moed heeft de rechter van de rechtbank in Wakayama, die de leiding had over de zaak van Sea Shepherd Cove Guardian vrijwilliger Erwin Vermeulen, de Nederlandse activist vrijgesproken. Deze uitspraak kwam geheel onverwacht voor een rechtssysteem dat een veroordelingspercentage heeft van 99%. In het Japanse rechtssysteem is men schuldig tot het tegendeel bewezen is.

Er is geen bewijslast voor het Openbaar Ministerie, de verdachte moet zijn onschuld bewijzen. De meeste verdachten voorkomen dit onrecht door schuldig te pleiten en te smeken om vergeving. In de weinige gevallen waarin een persoon durft zijn onschuld te verklaren, beslist de rechter meestal in het voordeel van de aanklager. De rechter houdt dan geen rekening met de feiten of het bewijs maar eerder hoe pijnlijk een verlies zou zijn voor de officier van justitie en hoe hun eigen persoonlijke reputatie kan worden geschaad door een vrijspraak.

Erwin Vermeulen is het slachtoffer van een politiek gemotiveerde aanval. De rechter zelf verklaarde dat er geen bewijs was om de claim tegen Erwin te ondersteunen. Hij werd zestig dagen gevangengehouden in een Japanse gevangenis in eenzame omstandigheden en kreeg slechte voeding. Erwin werd vervolgd omdat hij Nederlands is, omdat de Sea Shepherd-schepen onder de Nederlandse vlag varen, en omdat hij alleen maar geassocieerd werd met Sea Shepherd Conservation Society. De aanklacht “lichte mishandeling” was gebaseerd op de onware woorden van een jongeman die werd betrapt op het falen in zijn simpele taak, namelijk het bewaken van een hek bij het Dolphin Resort Hotel

De politie van het Wakayama prefectuur toonde haar incompetentie door de manier waarop ze Erwins arrestatie en het daaruit voortvloeiende onderzoek behandelden. Het Openbaar Ministerie van het Wakayama prefectuur bewees een marionet te zijn en voerde een gebrekkige zaak, alleen maar omdat iemand met macht hen vertelde dat te doen. De acties van deze politiemensen en openbaar aanklagers is een schande voor de echte wetshandhavers over de hele wereld. In een land met een enorm veroordelingspercentage en een overheid die vijandig staat tegenover Sea Shepherd Conservation Society is deze uitspraak een enorme overwinning voor zowel het individu als de organisatie.

Erwin: “De rechter toonde grote moed door in te gaan tegen de publieke opinie en een eerlijke uitspraak te doen. Mijn arrestatie en de twee maanden detentie genereerden wereldwijde publiciteit voor de dolfijnen in Taiji en ik zou graag de politie en openbaar aanklagers van de Wakayama prefectuur bedanken voor het royaal doneren van Japans belastinggeld om aandacht te vragen voor de dolfijnenslachting.”

Erwin en Cove Guardian campagneleider Scott West houden een persconferentie in The Foreign Correspondents Club in Tokio op 24 februari om 15.00u.

Bron: Sea Shepherd