VIER VOETERS roept op tot samenwerking voor nieuwe wetgeving

Afgelopen dinsdag publiceerde de internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS een verontrustend rapport over illegale activiteiten in gemeentelijke asielen in Roemenië. In het voorjaar van 2014 bezocht en beoordeelde een team van onderzoekers 43 van de 81 bij de Roemeense autoriteiten geregistreerde asielen. De resultaten van het onderzoek zijn schokkend: niet één van de onderzochte asielen voldeed aan de gestelde eisen.

Onhygiënische omstandigheden - overheidsasielen
©VIER VOETERS

Er zijn tot wel 29 overtredingen vastgesteld bij de onderzochte asielen.

Voorbeelden hiervan zijn het laten liggen van kadavers tussen levende honden (7 % van de onderzochte asielen), te veel honden in één hok (47 %), het houden van teven en pups samen met andere honden (42 %), voedsel vermengd met urine, uitwerpselen en ander afval op de vloer van de hokken (74 %) en slechte afvoer van schoonmaakwater (63 %). Bovendien werden in veel kooien zieke en verwonde honden en bloedsporen waargenomen. Dit alles is op video (zie hieronder) vastgelegd. De overtredingen brengen niet alleen de gezondheid van de honden en het personeel in gevaar, maar ook die van omwonenden, aangezien de asielen opengesteld zijn voor bezoekers.

Overvolle hokken met zieke en gewonde honden - overheidsasielen
Overvolle hokken met zieke en gewonde honden | ©VIER VOETERS
Teef met twee pups - overheidsasielen
Teef met twee pups | ©VIER VOETERS

“Dit rapport toont een grondig falen van de Roemeense asielen om zwerfhonden in gepaste omstandigheden op te vangen. De situatie is uit de hand gelopen”, meldt Gabriel Paun, campagneleider bij VIER VOETERS.

Niet alleen zijn de omstandigheden in de gemeentelijke asielen erbarmelijk; het illegale doden van zwerfhonden is ook geen halt toe geroepen.

“Hoewel de uitvoeringsnormen zijn opgeschort door het hof van Boekarest op 20 juni 2014, is de nieuwe wet die tot extreem veel dierenleed leidt nog steeds van kracht. We vragen de Roemeense regering nogmaals om samen te werken met ons en alle relevante betrokkenen en door het invoeren van een nieuwe noodverordening veiligheid op straat te brengen en een einde te maken aan het massale zwerfhondenleed.”

Shocking video reveals appalling conditions in Romanian dog shelters

Wettelijke achtergrond

Noodverordening nr. 155/2001, die het beheer van de Roemeense zwerfhondenpopulatie reguleert, trad in 2001 in werking. Het was de eerste wet waarmee geprobeerd werd grip te krijgen op de omvangrijke aantallen zwerfhonden en de manier waarop hun aantallen gereguleerd werden. De wet omvat de minimumeisen voor het houden van honden en de toegestane middelen om honden te doden. Na een aantal wijzigingen werd op 26 september 2013 wet 258/2013 gepubliceerd, deze wet is een aanvulling op noodverordening nr. 155/2001.

Met deze wijziging is het toegestaan zwerfhonden 14 dagen na vangst te euthanaseren, tenzij ze worden geadopteerd of opgehaald door hun wettige eigenaar. Wetswijziging 258/2013 werd pas in december 2013 van kracht, samen met de uitvoeringsnormen van de wet. Doordat deze normen op 20 juni jl. door het hof van Boekarest zijn opgeschort, is het doden van zwerfhonden niet langer legaal in Roemenië.

Persbericht Vier Voeters