Jaarlijks wordt er door de scheepvaart een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee geloosd. Ondanks dat het lozen op zee illegaal is weten de schippers straffen te ontduiken. Misdaadeconoom Ben Vollaard onderzocht in opdracht van de Politieacademie hoe schippers zich weten te onttrekken aan hun straffen. “Olie lozen heeft een enorme impact op de flora en fauna in de zee, en Nederland beboet overtreders weinig”, zegt Vollaard.

Noordzeestrand
Noordzeestrand | Wikimedia Commons

De Noordzee is één van de drukst bevaren en meest bevuilde zeeën ter wereld. Het lozen van olie is één van de redenen dat het zeeleven in de Noordzee is aangetast en bijna de helft van de dode zeevogels wordt gevonden op de Noordzeestranden. De vogels zijn besmeurd met olie en daardoor kunnen de vogels niet meer drijven en duiken. Ook klitten de veren aan elkaar en daardoor raken de dieren onderkoeld.

De olie, die afkomstig is van schepen, wordt voornamelijk ’s nachts geloosd. Ondanks de kustwachtvliegtuigen weten schippers toch hun straf te ontduiken. Daarom heeft de afdeling Milieucriminaliteit van de Politieacademie misdaadeconoom Ben Vollaard (Tilburg University) ingeschakeld om te onderzoeken hoe schippers de regels ontduiken.

Uit analyse van de kustwachtgegevens blijkt dat het aantal lozingen na zonsondergang sterk toeneemt. Kustwachtvliegtuigen vliegen dagelijks over de zee op zoek naar schepen die olie lozen. Als er olievlekken op het water zichtbaar zijn worden deze gefotografeerd en gebruikt. Als er foto’s ‘s nachts zijn gemaakt is het niet te zien of de vlekken uit olie bestaan, waardoor er geen bewijs is tegen de schepen. De pakkans is daardoor nihil, en de schippers weten dat, aldus Vollaard.

Om de pakkans te vergroten kan de kustwacht gebruik maken van een zogenoemde ‘uitwerpboei’, die ‘s nachts monsters neemt van verdachte vlekken. In Zweden zijn hier al positieve resultaten mee geboekt. Vollaard stelt dat het aantal inspectievluchten dan wel omhoog zou moeten.

Bron: de Volkskrant ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk