Jaarlijks wordt er door de scheepvaart een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee geloosd. Ondanks dat het lozen op zee illegaal is weten de schippers straffen te ontduiken. Misdaadeconoom Ben Vollaard onderzocht in opdracht van de Politieacademie hoe schippers zich weten te onttrekken…