Meer dan een kwart van de Europese sprinkhaan– en krekelsoorten wordt met uitsterven bedreigd door onduurzame landbouw en het toenemende aantal bosbranden in Europa. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

bedreigd
Krekel | Foto: Pixabay

Omdat krekels en sprinkhanen een belangrijke voedselbron zijn voor veel vogels en reptielsoorten, brengt hun achteruitgang hele ecosystemen in gevaar.

Het is de eerste keer dat wetenschappers de status van alle 1.082 sprinkhaan- en krekelsoorten in Europa onder de loep nemen. Het onderzoek, waar meer dan 150 experts twee jaar lang aan werkten, laat zien dat ruim een kwart van deze soorten met uitsterven bedreigd wordt. Hiermee zijn het de meest bedreigde insectgroepen van Europa (tot dusver bekend).

Intensieve landbouw
De grootste oorzaak van de achteruitgang is de intensivering van de landbouw. Hierdoor verdwijnen de graslanden en weides waar de krekels en sprinkhanen van nature voorkomen. De insecten hebben vooral te lijden onder overbegrazing, verwildering van braakliggende weilanden, de conversie van weides naar akkers, veelvuldig maaien en het gebruik van pesticiden, zware machines en bemesting.

Naast landbouw vormen ook uitslaande bosbranden een gevaar voor het voortbestaan van krekels en sprinkhanen. Met name in Griekenland en op de Canarische Eilanden vormt dit een probleem. Als gevolg van een grote bosbrand ging bijvoorbeeld ruim een kwart van het leefgebied van de bedreigde Gran Canaria sprinkhaan (Calliphona alluaudi) verloren. Ook verstedelijking en toerisme beperken het leefgebied van diverse sprinkhaan- en krekelsoorten in Europa.

Maatregelen
Jean-Christophe Vié, adjunct-directeur van het soortenprogramma van IUCN over de maatregelen die nodig zijn om erger te voorkomen:

“Om uitsterving te voorkomen moeten we meer maatregelen nemen om hun habitat te beschermen en herstellen. We moeten onze weides duurzaam beheren, bijvoorbeeld door traditionelere vormen van landbouw te bedrijven.”

Luc Bas, directeur van het Europese kantoor van IUCN, benadrukt het belang van de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen. Onlangs bestempelde de Europese Commissie dit als prioriteit:

“Dit zal absoluut bijdragen aan het verbeteren van de status van deze soorten in Europa.”

Ook adviseert het rapport een overkoepelend Europees programma op te richten om de populatietrends van deze soorten te kunnen monitoren.

Persbericht IUCN