In Colombia zijn momenteel positieve ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken dat er regelgeving ontwikkeld wordt op het stierenvechten en andere wrede stierenfeesten. Tot nu toe werden stierengevechten uitgezonderd in de Colombiaanse wetten voor de bescherming van dieren. Het hooggerechtshof is het stierenvechten nu gaan beschouwen als dierenmishandeling en niet langer als een uitzondering. Daarom vraagt ze het Congres om nieuwe wetten te maken en daarmee de huidige te hervormen. Hiermee wordt een belangrijke stap genomen in de bescherming van vechtstieren en paarden.

Stierenvechten
Colombia opent deur voor verbod op stierenvechten | Foto: pmorgan via Compfight cc

Dierenwelzijnswet 2016
In januari 2016 erkende Colombia dat dieren wezens met gevoel zijn. Ook werd dierenmishandeling strafbaar gesteld. Maar wel waren stierengevechten, stierenfeesten en hanengevechten uitgezonderd. Anders zou er geen meerderheid zijn vanuit het Congres om de dierenbeschermingswet aan te nemen. En zo werd die wet aangenomen (Ley 1774 del 6 de enero de 2016).

Stierenvechten is dierenmishandeling
Vanuit de samenleving is er beroep aangetekend tegen de uitzonderingen op de dierenwelzijnswet. Vervolgens besloot het Hooggerechtshof, met vijf stemmen vóór en vier tegen, dat de wet onuitvoerbaar is en dat het Congres de huidige wetgeving moet hervormen. Hiermee wordt de deur geopend naar een mogelijk verbod op het stierenvechten. Met deze uitspraak erkent het Hooggerechtshof dat er bij stierengevechten en stierenfeesten mishandeling plaatsvindt en dat het beschermen van tradities niet langer de prioriteit geniet boven het beschermen van dieren.

CAS International (Comité Anti Stierenvechten), een Nederlandse organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met het einde van het stierenvechten, juicht de uitspraak van het hooggerechtshof toe. Het is een enorme stap voorwaarts. CAS hoopt dat Colombia een voorbeeld zal zijn voor de andere stierenvechtlanden waar tradities belangrijker worden beschouwd dan het welzijn van de stieren. Daarnaast is Colombia een land met veel geweld, en hoewel er stappen zijn gemaakt richting vrede binnen de samenleving, is het ook belangrijk dat er een einde komt aan het geweld in de arena. Omdat geweld tot meer geweld leidt.

Colombia Sin Toreo, een nationale coalitie van maatschappelijke en dierenrechtenorganisaties gaat intensief aan het werk voor de beste uitkomst voor de stieren en paarden. CAS kan helaas nog niet voorspellen hoe de wetgeving eruit gaat zien maar het doel is een verbod. CAS steunt Colombia Sin Toreo en zal al het mogelijke doen om bij te dragen aan het einde van het stierenvechten.

Persbericht CAS International