Er leven nog maar 1.600 reuzenpanda’s in het wild en de meeste daarvan hebben hun leefgebied in de bergen van China. Dit gebied en ook de dieren staan onder grote druk door onder andere klimaatverandering en meer direct door allerlei schadelijke activiteiten van de mens.

Reuzenpanda's
Reuzenpanda’s | Foto: Wikimedia Commons

China heeft in het verleden verschillende acties ondernomen om de reuzenpanda’s en het gebied te beschermen en met de nodige successen. Een groep natuurbeschermers luidt nu echter de noodklok omdat China voornemens is beleidsveranderingen door te voeren die zullen gaan betekenen dat bos in deze delicate gebieden zal worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

China wil hervormingen doorvoeren die er voor gaan zorgen dat individuele lokale boeren bos en het bewerken ervan voor een beloning mogen uitbesteden aan andere, grotere bedrijven. Een gebied van 167 miljoen hectare zou daardoor in handen kunnen vallen van commerciële houtkap, een percentage van 15% op het totale leefgebied van de reuzenpanda’s.

Li Zhang van de Chinese tak van Conservation International zegt:

“Deze hervormingen gaan compleet tegen de stappen die de Chinese regering heeft ondernomen om de reuzenpanda te beschermen de afgelopen tientallen jaren in.”

In een brief gepubliceerd in het blad Science vraagt Zhang samen met de president van Conservation International, Russell Mittermeier en andere wetenschappers, de Chinese regering het eerder gestarte programma van ‘eco compensation’ door te zetten en af te zien van de hervormingen. Bij eco compensation worden juist doorverkochte rechten om te kappen van grote bedrijven teruggehaald en aan de lokale bevolking teruggegeven. Het resultaat is minder druk op het gebied door kleinschaligere bewerking, meer geld voor de lokale bevolking en geen daling van de populatie reuzenpanda’s.

Conservation International geeft wel aan dat een financiële investering voor het slagen van eco compensation nodig is.

Zij hopen met de brief zowel mensen bewust te maken van wat China van plan is, als de Chinese overheid te overtuigen dat er betere oplossingen zijn dan de voorgestelde hervormingen.

Bron ©PiepVandaag.nl