Er leven nog maar 1.600 reuzenpanda’s in het wild en de meeste daarvan hebben hun leefgebied in de bergen van China. Dit gebied en ook de dieren staan onder grote druk door onder andere klimaatverandering en meer direct door allerlei schadelijke activiteiten van de mens….