De Britse dierenwelzijnsgroep ‘Humane Being’ gaat een rechtszaak tegen de overheid aanspannen om een eind te maken aan de intensieve veehouderij in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de actievoerders faalt de overheid in de aanpak van de problemen die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij, zoals dierenleed, dierziekten en het risico daarvan voor de volksgezondheid. Het systeem moet veranderen, voordat het te laat is. De groep is via crowdfunding geld aan het inzamelen voor deze unieke rechtszaak.

Rechtszaak tegen Britse overheid eist einde intensieve veehouderij
Rechtszaak tegen Britse overheid eist einde intensieve veehouderij | Foto: scrapfactoryfarming.org

De intensieve veehouderij is een enorme veroorzaker van broeikasgasemissies. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties is de veestapel verantwoordelijk voor 14,5 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Verder is de intensieve veehouderij een broedplaats voor nieuwe pandemieën, de oorzaak van ontbossing en gaat de veesector hand in hand met enorme wreedheid tegen dieren.

Volgens de actievoerders moet er nu gehandeld worden om verdere schade aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het systeem moet anders; om ziekten te voorkomen, de planeet te beschermen voor de generaties na ons en een einde te maken aan de lijdensweg die miljarden dieren, voelende en intelligente wezens, wereldwijd dagelijks moeten ondergaan. Er moeten nieuwe voedselproductiesystemen komen die duurzamer zijn en op de lange termijn de wereldbevolking kunnen voeden.

geen veetransport meer naar derde landen
Stop de lijdensweg van dieren in de vee-industrie | Foto: screenshot video Animals Today/YouTube

Minder vlees en zuivel

De campagne van de groep wordt kracht bijgezet door de RSPCA, de Britse dierenbescherming. Ook deze organisatie spreekt zich uit over de intensieve veehouderij en vraagt om een enorme vermindering van vlees- en zuivelconsumptie. Eerder deze maand, tijdens hun algemene jaarlijkse vergadering, stemde maar liefst 88 procent van de leden voor een oproep de intensieve veehouderij in het VK te beëindigen en voor een significante vermindering van vlees- en zuivelconsumptie, om zo de klimaatdoelen te behalen. ‘Humane Being’ is blij dat de RSPCA zich hierin uitspreekt. Een van de campagnevoerders van Humane Being, Peta Smith:

“We gooien onze planeet bij het afval voor een gevaarlijke en kortetermijnoplossing voor goedkoop vlees en zuivel.”

Het voornemen van de RSPCA onderkent ‘de ernstige, directe en lange termijn-issues die samenhangen met de intensieve veehouderij’ en roept op tot een einde van de intensieve veehouderij in het Verenigd Koninkrijk. De RSPCA noemt daarbij klimaatdoelen, milieuvervuiling, het risico op pandemieën, antibioticaresistentie, wereldvoedselzekerheid en agrarische systemen die:

“…voelende, intelligente dieren elk gevoel van een normaal leven ontzeggen, terwijl ze worden onderworpen aan pijnlijk verminkingen, zonder verdoving of pijnstilling.”

De organisatie moedigt de consument aan om minder vlees en zuivel te eten en te kiezen voor de variant waarbij het dieren een beter leven heeft gehad.

Oververhit varken bij 35 graden buitentemperatuur wachtend voor het slachthuis – Nederland, 11 augustus 2020 | Foto: House of Animals

Cocktail van infecties

De Wereldgezondheidsorganisatie en andere VN-experts hebben dieren of voedsel van dierlijke oorsprong geïdentificeerd als beginpunt van nieuwe ziekten, zoals Covid-19. En sommige vooraanstaande wetenschappers hebben gewaarschuwd dat toekomstige pandemieën vaker zullen voorkomen, zich sneller zullen verspreiden en méér mensen zullen doden wanneer de mens dieren op deze wijze blijft gebruiken.

Een onderzoek dat een aantal maanden geleden verscheen waarschuwde dat een nieuw vogelgriepvirus met een hoge overdraagbaarheid Covid-19 zou doen voorkomen als ‘mild’. Volgens de onderzoekers zijn kippen in de intensieve pluimveehouderij blootgesteld aan een ‘cocktail van infecties’, wat een perfecte broedplaats vormt voor een uitbraak van een pandemie.

gruwelpraktijken kippenboerderij VK
Kippen op farm in VK | Foto: screenshot Animal Equality/YouTube

Britse overheid brengt burgers in gevaar

David Finney, van de Humane Being’s ‘Scrap Factory Farming’-campagne:

“We zitten op een tikkende tijdbom voor pandemieën. De intensieve veehouderij, waarin enorme aantallen dieren opeengepakt leven onder onhygiënische omstandigheden, is de perfecte voedingsbodem voor dit soort ziekten.”

Voorkomen is altijd beter dan genezen, aldus Finney:

“We kunnen dan misschien uiteindelijk controle krijgen over Covid-19, maar we doen niets aan de omstandigheden die het virus in de eerste plaats hebben veroorzaakt.”

Maar hoe realistisch is het dat de overheid een hele industrie zal veranderen? Volgens Finney bestaat de mogelijkheid dat ze het niet doen, maar volgens hem maakt het risico van dodelijke zoönosen op intensieve dierhouderijen de aanklacht wel heel serieus:

“Als de overheid niet streeft naar het beëindigen van de intensieve veehouderij, dan schiet ze tekort in het beschermen van haar burgers; vlak voor kerst hebben al 14 uitbraken van vogelgriep Britse boerderijen getroffen.”

Volgens Finney is de intensieve veehouderij vooral ook ongelooflijk wreed:

“Zwangere zeugen zitten gevangen in metalen kooien, voordat ze bevallen. Ze hebben zo’n 12 weken per jaar geen enkele ruimte om te bewegen of om zich om te draaien. Pasgeboren kalfjes worden binnen een paar dagen of zelfs uren na hun geboorte van hun moeder gescheiden.”

varkensindustrie
In de intensieve varkensindustrie worden dieren als machines beschouwd : porkcheckoff/flickr

Lorna Hackett, van het juridische team van ‘Humane Being’ vindt dat de overheid niet langer de gezondheidsrisico’s op verspreiding van ziekten die de intensieve veehouderij voortbrengt, kan negeren.

“In ons dieet zijn we over-afhankelijk geworden van dierlijke producten die op intensieve wijze zijn geproduceerd. Hierdoor is een noodsituatie ontstaan, voor zowel het milieu als voor de volksgezondheid.”

Humane Being heeft voor hun zaak tegen de overheid nog wel wat financiële steun nodig. Van de benodigde 60.000 pond is 5.000 ingezameld. Op hun campagnesite vind je informatie om een bijdrage te leveren.

Bron:

©AnimalsToday.nl