Het Georgia Aquarium vist achter het net. Nadat NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) geen vergunning verstrekte voor het importeren van 18 uit het wild gevangen beloega’s, spande het aquarium in 2013 een rechtszaak aan. Maandag stelde de federale rechtbank NOAA in het gelijk: het aquarium kan de aanschaf van beloega’s dan ook vergeten.

Georgia Aquarium
Foto credit: jspad via Compfight cc

Zeezoogdieren leveren geld op
De situatie van de 18 beloega’s (witte dolfijnen) waarover een jarenlange juridische strijd is gevoerd, is zeer schrijnend. Deze dieren zijn tussen 2006 en 2011 gevangen in de Zee van Ochotsk, ten noorden van Rusland, en verblijven in het Utrish Marine Mammal Research Station. Wildvangst van zeezoogdieren zoals beloega’s en orka’s vindt in Rusland nog steeds plaats. Alsof dit niet erg genoeg is worden de dieren onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Volgens organisatie Born Free is het sterftecijfer onder gevangen beloega’s maar liefst 50%. Desondanks levert de verkoop van walvisachtigen veel geld op, waardoor de vangst doorgaat.

Aquarium accepteert uitspraak niet 
In 2013 verwierp NOAA (voorheen National Marine Fisheries Service- NMFS) de vergunningsaanvraag van het Georgia Aquarium. De voornaamste argumenten hiervoor waren dat de vangst van beloega’s mogelijk zeer negatieve gevolgen heeft voor de populatie Sakhalin-Amurbeloega’s, de groep waaruit deze dieren gevangen zijn, en zou goedkeuring de vangst juist kunnen stimuleren. Een ander zwaarwegend punt was het feit dat vijf dolfijnen slechts zo’n anderhalf jaar oud waren op het moment dat ze werden gevangen en daarom waarschijnlijk nog gezoogd werden. Het aquarium diende daarop in september 2013 een klacht in tegen deze beslissing van NOAA bij het federale hof in Atlanta.

Dierenwelzijnsorganisaties Whale and Dolphin Conservation (WDC), Animal Welfare Institute (AWI), Cetacean Society International (CSI) en Earth Island Institute (EII) ondersteunden vanzelfsprekend de uitspraak van NOAA en dienden hun dossier in maart van dit jaar in bij de rechtbank.

Deal gaat niet door
Hoewel de Marine Mammal Protection Act (MMPA) de import van in het wild gevangen dieren niet toestaat, is het tentoonstellen van zeezoogdieren voor publiek een uitzondering op deze regel. De rechtbank stelde echter maandag NOAA/NMFS in het gelijk op basis van de aangedragen argumenten. Dit is een flinke tegenvaller voor het Georgia Aquarium, dat de beloega’s graag had gebruikt om de genenpoel te versterken.

Zeezoogdierenspecialist dr. Naomi Rose is verheugd over de beslissing:

“We zijn dolblij met de uitspraak van de rechtbank. De MMPA is opgesteld om zeezoogdieren te beschermen tegen dierenleed en exploitatie en deze uitspraak onderschrijft dit. De VS zal gelukkig niet betrokken zijn bij de onmenselijke handel in beloega’s uit Rusland.”

Mark J. Palmer van Earth Island Institute:

“Beloega’s horen gewoonweg niet in gevangenschap te worden gehouden. En Russische beloegapopulaties mogen we niet verkleinen om aquaria van dieren te voorzien voor amusementsdoeleinden.”

Bronnen: abcnews, Animal Welfare Institute ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde