De Partij voor de Dieren (PvdD) zal donderdag in de Tweede Kamer pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, uiterlijk in 2020. Esther Ouwehand wil dat er zo een einde komt aan de stroom van honderden veelal zeer jonge slachtoffers, de grote overlast, de miljoenenschade en het geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw. Als aanjager van het vuurwerkdebat in de Tweede Kamer wordt de PvdD inmiddels gesteund door een meerderheid van de Nederlanders, burgemeesters, artsen, politie en brandweer.

vuurwerk jaarwisseling
Foto: Wikimedia Commons

Een meerderheid van de Nederlanders verzet zich inmiddels tegen de gevaarlijke vuurwerktraditie in ons land vanwege de vele gewonden en de grote overlast. Onder groeiende maatschappelijke druk heeft het kabinet vorig jaar besloten de afsteektijden te beperken. Dat vindt de Partij voor de Dieren een stap in de goede richting, maar geen oplossing voor het probleem. Tijdens een recente hoorzitting in de Tweede Kamer, pleitten artsen, burgemeesters en brandweer daarom voor verdergaande maatregelen met als einddoel een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de PvdD en initiatiefnemer van de hoorzitting, zal dit pleidooi donderdag overbrengen aan het kabinet. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de jaarwisseling zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2020, vuurwerkvrij.

In de aanloop naar een totaalverbod wil de Partij voor de Dieren concrete tussenstappen om slachtoffers, overlast en schade nu al te beperken. Veel gemeenten willen zelf een vuurwerkverbod kunnen instellen, maar dat is nu niet mogelijk. De PvdD wil dat gemeenten deze vrijheid wél krijgen. Ook het tijdvak waarin vuurwerk mag worden afgestoken moet drastisch beperkt worden: alleen nog tussen 23:00 en 01:00.

Esther Ouwehand:

“De jaarwisseling is al lang niet leuk meer: veel gewonden, overlast en geweld tegen hulpverleners. De meerderheid van de Nederlanders wil daarom van consumentenvuurwerk af, dus het wordt tijd dat Kamer en kabinet zich daarbij aansluiten!”

Persbericht Partij voor de Dieren