Ieder uur wordt er een kat of hond geëuthanaseerd in Portugal. Vanaf oktober zal het in dit land niet meer toegestaan zijn om gezonde dieren in te laten slapen.

euthanasie
Portugal verbiedt euthanasie gezonde dieren | Foto: Pixabay

De wet werd in 2016 aangenomen. Gemeenten kregen twee jaar de tijd om geschikte faciliteiten te bouwen voor de opvang van dieren en het ontwikkelen van sterilisatie- en adoptiecampagnes met als doel ruimte te creëren in de opvangcentra voor de (langdurige) opvang van zwerfdieren. Tot nu toe werden zwerfdieren veelvuldig geëuthanaseerd door gebrek aan ruimte of financiële middelen. Vanaf nu zullen alleen zieke of gevaarlijke dieren een spuitje mogen krijgen.

Ondanks de adaptatieperiode van twee jaar zijn nog altijd 31 gemeenten die niet voorbereid zijn op de nieuwe wetgeving. Ze hebben geen geschikte opvangcentra. Daarnaast werd meer dan een half miljoen euro toegewezen aan het steriliseren van zwerfdieren, maar dit bedrag is niet geheel uitgegeven door gebrek aan interesse. De Portugese regering begrootte 15 euro per gesteriliseerde kater, 35 euro per poes, 30 per reu en 55 per teef.

Adopties
Adopties hebben er tot nu toe niet voor gezorgd dat opvangcentra leeg blijven. Integendeel, het aantal dieren stijgt zelfs iedere dag. Veel opvangcentra hebben hun limiet bereikt. Er zijn in totaal 102 asielen in Portugal. In 2016 werden 28.600 zwerfdieren van de straat gehaald. In 2017 steeg dit aantal zelfs naar 40.647 dieren. Er werden maar 16.144 dieren geadopteerd. Het is een grote uitdaging voor Portugal om de intreding van de nieuwe wetgeving in goede banen te leiden.

Portugal zal andere maatregelen moeten nemen om de zwerfdierenproblematiek op te lossen. Samen met dierenwelzijnsorganisaties wordt er gezocht naar nieuwe alternatieven om alle zwerfdieren in Portugal een kans op een mooie toekomst te geven.

El País @AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer