De olifanten van Kameroen krijgen veel betere bewaking. Er worden namelijk 2500 extra parkwachters ingezet om de dieren tegen stroperij in de natuurgebieden te beschermen.

Afrikaanse olifant
Afrikaanse olifant | Foto: Wikimedia Commons

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de EU hebben het land dringend opgeroepen deze maatregelen te nemen en daar is nu ook gehoor aan gegeven. Alleen al in 2012 werd 80% van de olifanten in het park Bouba N’Djida afgeslacht door stropers.

Ook 2011 jaar was een rampzalig jaar voor olifanten. Toen werd er voor 23 ton illegaal ivoor in beslag genomen. In het midden en westen van Afrika worden olifanten ernstig bedreigd door stroperij: in het wild levende populaties worden op grote schaal afgeslacht.

Het meeste ivoor wordt geëxporteerd naar Thailand en China.

Bron ©PiepVandaag.nl