Kleine rietganzen blijken bij de terugreis van het gebied Oost-Groenland, IJsland, Spitsbergen, waar ze hun broedplaats hebben naar Groot-Brittannië, waar het dier overwintert, nieuwe offshore windmolenparken te mijden. Dat is de uitkomst van een studie, waarbij het vlieggedrag van de vogels vier jaar lang werd onderzocht.

Kleine rietgans
Kleine rietgans | Foto: Wikimedia Commons

De dieren identificeren windmolenparken als een bedreiging en passen hun vliegroute aan. Gedurende 4 jaar werden 40.000 vogels gevolgd via de radar rond twee nieuw opgerichte windparken.

Ganzen migreren vaak ’s nachts en hebben een relatief beperkte wendbaarheid. Daardoor werd altijd gedacht dat de kans op een botsing met de draaiende bladen in een windsturbine aanzienlijk was.

Dat zit dus anders in elkaar, want de dieren blijken over een heel behoorlijk adaptief vermogen te beschikken, al is meer onderzoek nodig om daar verdere uitspraken over te kunnen doen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Applied Ecology.

Bron ©PiepVandaag.nl